Press release -

Livsmedelsförsörjningen är hotad, hur kan vi möta det?

Svenska Plan B

Livsmedelsförsörjningen är hotad, hur kan vi möta det?

Lester Brown, en av världens största auktoriteter inom långsiktig hållbarhet kommer till Stockholm på blixtbesök den 7-8 maj för att presentera sin nya bok.

En ny tidsålder för livsmedelsproblematiken

- ”Vi går in i en ny tidsålder när det gäller livsmedlen, en tid som kännetecknas av att matpriserna blir högre, antalet hungriga människor växer snabbt och konkurrensen om jord- och vattenresurser blir allt mer intensiv, samtidigt som den skär tvärs över landsgränserna genom att länder som importerar livsmedel försöker köpa eller arrendera väldiga landområden i andra länder”, säger Lester Brown.

 

Klimatförändringen förvärrar

- ”Att fortsätta som förut, alltså med business-as-usual, är inte längre något realistiskt alternativ. Livsmedelstryggheten kommer att bli ännu sämre om inte världens ledande länder tillsammans gör sitt yttersta för att stabilisera folkmängden, klimatet och grundvattennivåerna, samt bevara matjorden, skydda åkermarken och begränsa användningen av spannmål till bilbränsle. ”

Plan B is a Plan of Hope”

Nu har Lester Browns stora europaturné startat. Temat är ”Rädda civilisationen” och bakgrunden är de nya trender som hotar livsmedelsförsörjningen på jorden och därmed själva grunden för det mänskliga samhället. Det är samma tema som i Lester Browns nya bok Plan B 4.0.

Under europaturnén lanserar Brown översättningar av boken och besöker i snabb takt Berlin, Bryssel, Oslo och Stockholm, för att sedan fortsätta till Rotterdam, Milano, Turin och Bukarest. Och efter Europa blir det Asiens tur: i slutet av maj och början av juni kommer den japanska respektive den kinesiska översättningen av Plan B 4.0 ut.

Under besöket 7-8 maj i Stockholm kommer Lester Brown att möta medierna, föreläsa för näringslivet, delta i ett seminarium och avrunda besöket med att på lördagen kl. 15.00 ge en föreläsning för allmänheten på Globala gymnasiet under rubriken ”Plan B is a Plan of Hope”.

Betydelsefulla ljuspunkter

Samtidigt som han varnar för att det är oerhört bråttom framhåller denne experternas expert nämligen att det finns betydelsefulla ljuspunkter.

Över hela världen växer den förnybara energin nu snabbt. Liksom mobiltelefonerna kommer de nya energiformerna att erövra världen. Solenergi och lokala lösningar har kommit igång på bred front. Framtiden kommer att grunda sig på förnybar energi.

En annan ljuspunkt är utvecklingen inom energi- och materialhushållning. Plan B siktar på ett samhälle som återanvänder och återvinner allt.

En inspirerande tid

- Detta är trots allt en mycket inspirerande tid för oss ingenjörer, framhåller civilingenjör Per Ribbing som är aktiv styrelseledamot i Ingenjörer för Miljön. Det finns flera fantastiskt intressanta nya lösningar på våra gamla problem. Det är absolut inte tekniken som är flaskhalsen. Lester Brown hör till de stora visionärerna och inspiratörerna – han väcker starkt intresse bland både unga och etablerade ingenjörer, säger Ribbing.

Lester Browns håller även ett föredrag på Citykonferensen på fredagen med inriktning på hållbara och lönsamma framsteg vilket har samlat deltagare över arrangörernas förväntningar. Experterna strömmar till, bland dem många ekonomer, naturvetare och ingenjörer.

Pressmöte fredag kl 11.00 på Nordic Sea Hotel. Förhandsanmälan till info@svenskaplanb.se .

Hela Lester Browns program i Stockholm och mer information om honom och Plan B 4.0 finns på webbplatsen www.svenskaplanb.se .

Kontakt: Lars Almström, tel: 0705-912112, e-post: info@svenskaplanb.se

 

Topics

  • Environment, Energy

Categories

  • livsmedel
  • lester brown
  • plan b
  • http://publish.mynewsdesk.com/se/edit/pressrelease#
  • föreläsning
  • bok