Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

“Ja till omreglering av spel, nej till hafsverk”

Generalsekreteraren för Branschföreningen för Onlinespel (BOS) Gustaf Hoffstedt kommenterar förra veckans uttalanden i TT från ATG och Svenska Spel angående omreglering av spel.

– Jag instämmer till fullo med ATG och Svenska Spel om vikten att få till stånd en omreglering av spelpolitiken. Glädjande nog delas den uppfattningen även av regeringen och en stor majoritet i riksdagen, säger Gustaf Hoffstedt.

– Jag blir mer orolig när Svenska Spel begär ”kortsiktiga beslut för att dämpa den marknadsutveckling vi nu ser”. Att ett enskilt bolag har problem kan rimligen inte vara skäl nog att med statliga interventioner försöka påverka marknadsfördelningen mellan olika bolag. Detta sagt i ett läge då alltså Sverige blivit stämt av EU för att vi diskriminerar EU-licensierade spelbolag. Att då inleda en omreglering med att ånyo ge speciella förmåner åt statens spelbolag vore att binda ris för egen rygg, menar Gustaf Hoffstedt.

– Jag utgår från att regeringen och riksdagen vill se en omreglering som behandlar alla parter lika, som inte är diskriminerande och som därmed är i samklang med internationellt ingångna avtal. Statens viktiga roll är att vara domare i denna match, inte att själv agera spelare, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Ämnen

Kontakter

Gustaf Hoffstedt

Gustaf Hoffstedt

Presskontakt Generalsekreterare 0708-18 28 21

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) företräder 18 onlinespelbolag vilka bedriver spelverksamhet i Sverige. Samtliga B2C-medlemmar i BOS innehar svensk spellicens.

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) företräder dryga tjugotalet onlinespelbolag vilka bedriver spelverksamhet i Sverige. Föreningen har som medlemmar dels spelbolag som vänder sig direkt till spelkonsumenter (B2C – business to consumer), dels spelutvecklare som säljer spelprodukter och underhåll till B2C-bolagen. Att sälja spel direkt till konsument är en licenspliktig verksamhet i Sverige. Samtliga B2C-medlemmar i BOS innehar svensk spellicens. BOS verkar för en sund och säker spelmarknad som kännetecknas av ett högt konsumentskydd samt goda och lika villkor för alla aktörer på spelmarknaden. BOS ska vara en naturlig samtalspartner för såväl politiska företrädare som myndigheter och ideella organisationer i alla frågor som handlar om onlinespel.

Branschföreningen för Onlinespel (BOS)

Box 7004
11403 Stockholm
Sweden