Gå direkt till innehåll

Seminarium i Almedalen "Vad är en optimal skattesats på den omreglerade spelmarknaden?"

Tid 6 Juli 2016 11:00 – 12:00

Plats Wisby Strand (Vall), Strandvägen 4, Visby

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering, innehållande bl.a. ett förslag till heltäckande system för avgifter och beskattning. Behovet av att attrahera en bred anslutning av spelbolag talar för att avgifter och beskattning i systemet borde sättas lågt. Samtidigt medför lägre avgifter och beskattning också lägre intäkter för staten, vilket innebär att regeringen kan ge avkall på en högre kanalisering till förmån för högre skatteintäkter. Frågan är vilken skattesats som ger en optimal avvägning mellan kanalisering och skatteintäkter på en omreglerad spelmarknad. En pågående studie som utförs av Copenhagen Economics syftar till att ge svar på detta. Branschföreningen för Onlinespel (BOS) vill välkomna dig till ett seminarium i Almedalen där de centrala utmaningarna för att besvara frågan om optimal beskattning presenteras närmare. Sara Karlsson (S) och Maria Malmer Stenergard (M) från Skatteutskottet delar också med sig av sina synpunkter. Seminariedeltagare: David Nordström, projektledare, Copenhagen Economics Amanda Stefansdotter, ekonom, Copenhagen Economics Sara Karlsson (S), ledamot Skatteutskottet Maria Malmer Stenergard (M), gruppledare Skatteutskottet och skattepolitisk talesperson Välkommen!

Kategorier

Kontakter

Gustaf Hoffstedt

Gustaf Hoffstedt

Presskontakt Generalsekreterare 0708-18 28 21

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) företräder dryga tjugotalet onlinespelbolag vilka bedriver spelverksamhet i Sverige. Samtliga B2C-medlemmar i BOS innehar svensk spellicens.

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) företräder dryga tjugotalet onlinespelbolag vilka bedriver spelverksamhet i Sverige. Föreningen har som medlemmar dels spelbolag som vänder sig direkt till spelkonsumenter (B2C – business to consumer), dels spelutvecklare som säljer spelprodukter och underhåll till B2C-bolagen. Att sälja spel direkt till konsument är en licenspliktig verksamhet i Sverige. Samtliga B2C-medlemmar i BOS innehar svensk spellicens. BOS verkar för en sund och säker spelmarknad som kännetecknas av ett högt konsumentskydd samt goda och lika villkor för alla aktörer på spelmarknaden. BOS ska vara en naturlig samtalspartner för såväl politiska företrädare som myndigheter och ideella organisationer i alla frågor som handlar om onlinespel.

Branschföreningen för Onlinespel (BOS)
Box 7004
11403 Stockholm
Sweden