Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Ny rapport från BOS: spelskattehöjningen skapar ettusen nya problemspelare

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) presenterar idag en rapport framtagen av analysinstitutet Copenhagen Economics (CE). CE har räknat på vad skattehöjningen på spel (från 18% till 22%) från den 1 juli i år kommer att leda till, i ett antal nyckelfrågor. CE finner att:
Skattehöjningen kommer att minska den lagliga reglerade licensmarknadens andel av spelmarknaden med 1,2 -2,5 procentenheter

BOS välkomnar regeringsinitiativ om informationsutbyte mot matchfixning

Regeringen har i en promemoria föreslagit utökade och rättssäkra möjligheter för spelbolag och idrottsförbund att utbyta information med varandra vid misstanke om manipulation av idrottsliga resultat. BOS har under ett flertal år verkat för och ställt sig bakom en sådan möjlighet, varför förslaget från regeringen är mycket välkommet. BOS lämnar in sitt remissyttrande till Finansdepartementet idag.

Samtliga remissvar till Finansdepartementet angående Höjd spelskatt Fi2023/02665


Regeringen publicerar på sin hemsida ett urval av remissvar på Finansdepartementets promemoria Höjd spelskatt Fi2023/02665. De finns att ta del av här.
Utöver de remissvar som publicerats på Regeringskansliets hemsida har även andra instanser hört av sig för att delge sina synpunkter på promemorian. Dessa svar publiceras nedan.
Katrineholms ryttarförening
Falsterbo Horse Show
Svensk Ha

BOS lunchseminarium: Vad tror sig svenska folket veta om spelbranschen?

BOS djupdyker i svenskarnas kännedom om spelbranschen. Ligger den nära eller långt ifrån verkligheten?

Branschföreningen för Onlinespel – BOS – har bett opinionsinstitutet Novus att undersöka vad svenska folket har för kunskap om de mest väsentliga nyckelfrågorna om spelbranschen. Novus undersöker alltså inte hur det verkligen förhåller sig, utan hur svenska folket tror att det förhåller si

Visa mer

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) företräder 18 onlinespelbolag vilka bedriver spelverksamhet i Sverige. Samtliga B2C-medlemmar i BOS innehar svensk spellicens.

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) företräder dryga tjugotalet onlinespelbolag vilka bedriver spelverksamhet i Sverige. Föreningen har som medlemmar dels spelbolag som vänder sig direkt till spelkonsumenter (B2C – business to consumer), dels spelutvecklare som säljer spelprodukter och underhåll till B2C-bolagen. Att sälja spel direkt till konsument är en licenspliktig verksamhet i Sverige. Samtliga B2C-medlemmar i BOS innehar svensk spellicens. BOS verkar för en sund och säker spelmarknad som kännetecknas av ett högt konsumentskydd samt goda och lika villkor för alla aktörer på spelmarknaden. BOS ska vara en naturlig samtalspartner för såväl politiska företrädare som myndigheter och ideella organisationer i alla frågor som handlar om onlinespel.

Branschföreningen för Onlinespel (BOS)
Box 7004
11403 Stockholm
Sweden