Gå direkt till innehåll
BOS delaktig i ny EU-standard för onlinespel

Pressmeddelande -

BOS delaktig i ny EU-standard för onlinespel

På initiativ av EU-kommissionen har den europeiska standardiseringsorganisationen CEN påbörjat framtagandet av en ny EU-standard för onlinespel. I Sverige kommer arbetet att ledas av SIS, som är medlem av CEN, och BOS ingår i den arbetsgrupp som kommer att arbeta med frågan i Sverige. CEN-standarden förväntas täcka frågor av konsumentskyddskaraktär liksom rent tekniska spörsmål.

– Vi och våra medlemsbolag arbetar redan med den CEN-standard som togs fram 2011. Alla våra medlemmar har förpliktigat sig att följa den. Spelbranschen, och särskilt spelbranschen online, är emellertid under ständig omvandling och policydokument åldras snabbt. Därför är detta EU-initiativ så välkommet, säger Gustaf Hoffstedt.

– Det är glädjande att SIS bildar en särskild svensk undergrupp, och att den ser ut att få bredast möjliga representation. Förutom den privata spelindustrin kommer även representanter från statligt och folkrörelseanknutet spel medverka, liksom spelberoendeföreningen och Lotteriinspektionen. Det borgar för ett gediget slutresultat, liksom ett starkt förpliktigande att följa CEN-standarden, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Mer info från SIS hemsida finns här: https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter2017/darfor-behovs-standarder-for-onlinespel/

Ämnen

Kategorier


BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Kindred, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry, LeoVegas, Casumo och Videoslots.

Kontakter

Gustaf Hoffstedt

Gustaf Hoffstedt

Presskontakt Generalsekreterare 0708-18 28 21

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) företräder 18 onlinespelbolag vilka bedriver spelverksamhet i Sverige. Samtliga B2C-medlemmar i BOS innehar svensk spellicens.

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) företräder dryga tjugotalet onlinespelbolag vilka bedriver spelverksamhet i Sverige. Föreningen har som medlemmar dels spelbolag som vänder sig direkt till spelkonsumenter (B2C – business to consumer), dels spelutvecklare som säljer spelprodukter och underhåll till B2C-bolagen. Att sälja spel direkt till konsument är en licenspliktig verksamhet i Sverige. Samtliga B2C-medlemmar i BOS innehar svensk spellicens. BOS verkar för en sund och säker spelmarknad som kännetecknas av ett högt konsumentskydd samt goda och lika villkor för alla aktörer på spelmarknaden. BOS ska vara en naturlig samtalspartner för såväl politiska företrädare som myndigheter och ideella organisationer i alla frågor som handlar om onlinespel.

Branschföreningen för Onlinespel (BOS)
Box 7004
11403 Stockholm
Sweden