Gå direkt till innehåll

Kategorier: bos

Missade du BOS seminarium Spelskatten höjs – hur påverkar det Sverige?

Missade du BOS seminarium ”Spelskatten höjs – hur påverkar det Sverige?” Ingen fara, vi lägger nu ut seminariet i efterhand så att alla kan ta del av det online. Under seminariet presenterades en rapport från Copenhagen Economics vars syfte var att undersöka effekterna av den kommande skattehöjningen på spel utifrån tre perspektiv:
Är de 500 miljoner kronorna i årliga ökade skatteintäkter kor

BOS välkomnar regeringsinitiativ om informationsutbyte mot matchfixning

Regeringen har i en promemoria föreslagit utökade och rättssäkra möjligheter för spelbolag och idrottsförbund att utbyta information med varandra vid misstanke om manipulation av idrottsliga resultat. BOS har under ett flertal år verkat för och ställt sig bakom en sådan möjlighet, varför förslaget från regeringen är mycket välkommet. BOS lämnar in sitt remissyttrande till Finansdepartementet idag.

Samtliga remissvar till Finansdepartementet angående Höjd spelskatt Fi2023/02665


Regeringen publicerar på sin hemsida ett urval av remissvar på Finansdepartementets promemoria Höjd spelskatt Fi2023/02665. De finns att ta del av här.
Utöver de remissvar som publicerats på Regeringskansliets hemsida har även andra instanser hört av sig för att delge sina synpunkter på promemorian. Dessa svar publiceras nedan.
Katrineholms ryttarförening
Falsterbo Horse Show
Svensk Ha

BOS lunchseminarium: Vad tror sig svenska folket veta om spelbranschen?

BOS djupdyker i svenskarnas kännedom om spelbranschen. Ligger den nära eller långt ifrån verkligheten?

Branschföreningen för Onlinespel – BOS – har bett opinionsinstitutet Novus att undersöka vad svenska folket har för kunskap om de mest väsentliga nyckelfrågorna om spelbranschen. Novus undersöker alltså inte hur det verkligen förhåller sig, utan hur svenska folket tror att det förhåller si

Missade du BOS seminarium om hur stor andel av spelandet i Sverige som sker på den reglerade spelmarknaden?

Missade du BOS seminarium om hur stor andel av spelandet i Sverige som sker på den reglerade spelmarknaden? Ingen fara, vi lägger nu ut seminariet i efterhand så att alla kan ta del av det online.
Under seminariet presenterades en rapport som visade den aktuella graden av kanalisering, det vill säga hur stor andel som spelas på den reglerade respektive den oreglerade spelmarknaden.
Därefter

Ny statistik: andelen reglerat spelande i det svenska licenssystemet på kritiskt låg nivå


Branschföreningen för Onlinespel (BOS) presenterar idag statistik för andelen reglerat respektive oreglerat spel om pengar i Sverige, så kallad kanalisering. BOS har låtit SKOP ( https://skop.se ) mäta kanaliseringen dels för allt onlinespel i Sverige, dels för enskilda produkttyper, som till exempel sportspel och onlinekasino.
Den rapport som idag presenteras visar att kanaliseringen för

Visa mer

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) företräder 18 onlinespelbolag vilka bedriver spelverksamhet i Sverige. Samtliga B2C-medlemmar i BOS innehar svensk spellicens.

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) företräder dryga tjugotalet onlinespelbolag vilka bedriver spelverksamhet i Sverige. Föreningen har som medlemmar dels spelbolag som vänder sig direkt till spelkonsumenter (B2C – business to consumer), dels spelutvecklare som säljer spelprodukter och underhåll till B2C-bolagen. Att sälja spel direkt till konsument är en licenspliktig verksamhet i Sverige. Samtliga B2C-medlemmar i BOS innehar svensk spellicens. BOS verkar för en sund och säker spelmarknad som kännetecknas av ett högt konsumentskydd samt goda och lika villkor för alla aktörer på spelmarknaden. BOS ska vara en naturlig samtalspartner för såväl politiska företrädare som myndigheter och ideella organisationer i alla frågor som handlar om onlinespel.

Branschföreningen för Onlinespel (BOS)

Box 7004
11403 Stockholm
Sweden