Gå direkt till innehåll

Kategorier: omreglering

BOS välkomnar regeringsinitiativ om informationsutbyte mot matchfixning

Regeringen har i en promemoria föreslagit utökade och rättssäkra möjligheter för spelbolag och idrottsförbund att utbyta information med varandra vid misstanke om manipulation av idrottsliga resultat. BOS har under ett flertal år verkat för och ställt sig bakom en sådan möjlighet, varför förslaget från regeringen är mycket välkommet. BOS lämnar in sitt remissyttrande till Finansdepartementet idag.

Ny statistik: andelen reglerat spelande i det svenska licenssystemet på kritiskt låg nivå


Branschföreningen för Onlinespel (BOS) presenterar idag statistik för andelen reglerat respektive oreglerat spel om pengar i Sverige, så kallad kanalisering. BOS har låtit SKOP ( https://skop.se ) mäta kanaliseringen dels för allt onlinespel i Sverige, dels för enskilda produkttyper, som till exempel sportspel och onlinekasino.
Den rapport som idag presenteras visar att kanaliseringen för

BOS om KU-kritiken mot Shekarabi: ”Den påstådda ökningen av onlinespelande saknade grund”

Riksdagens Konstitutionsutskott kritiserar idag statsrådet Ardalan Shekarabi (S) för dennes – enligt utskottet – grundlösa påstående att spel på onlinekasino skulle ha ökat under covid-19-pandemin. Påståendet låg därefter till grund för de tillfälliga restriktioner som vid flera tillfällen har förlängts och nu är satta att gälla till den 14 november, enligt regeringsbeslut.

BOS kommenterar Statskontorets rapport om spelmarknaden: ”Oroväckande bekräftelse på minskad offentlig kontroll över spelmarknaden”

Statskontoret publicerar idag sin fjärde granskningsrapport över den svenska spelmarknaden sedan omregleringen i januari 2019. Statskontoret bekräftar den bild som Branschföreningen för Onlinespel beskrivit i sina tidigare rapporter; andelen spelare som spelar inom det svenska licenssystemet är avtagande. Andelen svenska spelkonsumenter som spelar hos i Sverige oreglerade spelbolag ökar.

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) företräder 18 onlinespelbolag vilka bedriver spelverksamhet i Sverige. Samtliga B2C-medlemmar i BOS innehar svensk spellicens.

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) företräder dryga tjugotalet onlinespelbolag vilka bedriver spelverksamhet i Sverige. Föreningen har som medlemmar dels spelbolag som vänder sig direkt till spelkonsumenter (B2C – business to consumer), dels spelutvecklare som säljer spelprodukter och underhåll till B2C-bolagen. Att sälja spel direkt till konsument är en licenspliktig verksamhet i Sverige. Samtliga B2C-medlemmar i BOS innehar svensk spellicens. BOS verkar för en sund och säker spelmarknad som kännetecknas av ett högt konsumentskydd samt goda och lika villkor för alla aktörer på spelmarknaden. BOS ska vara en naturlig samtalspartner för såväl politiska företrädare som myndigheter och ideella organisationer i alla frågor som handlar om onlinespel.

Branschföreningen för Onlinespel (BOS)

Box 7004
11403 Stockholm
Sweden