Gå direkt till innehåll

Kategorier: spelproblem

Ny rapport från BOS: spelskattehöjningen skapar ettusen nya problemspelare

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) presenterar idag en rapport framtagen av analysinstitutet Copenhagen Economics (CE). CE har räknat på vad skattehöjningen på spel (från 18% till 22%) från den 1 juli i år kommer att leda till, i ett antal nyckelfrågor. CE finner att:
Skattehöjningen kommer att minska den lagliga reglerade licensmarknadens andel av spelmarknaden med 1,2 -2,5 procentenheter

Missade du BOS seminarium om hur stor andel av spelandet i Sverige som sker på den reglerade spelmarknaden?

Missade du BOS seminarium om hur stor andel av spelandet i Sverige som sker på den reglerade spelmarknaden? Ingen fara, vi lägger nu ut seminariet i efterhand så att alla kan ta del av det online.
Under seminariet presenterades en rapport som visade den aktuella graden av kanalisering, det vill säga hur stor andel som spelas på den reglerade respektive den oreglerade spelmarknaden.
Därefter

BOS om KU-kritiken mot Shekarabi: ”Den påstådda ökningen av onlinespelande saknade grund”

Riksdagens Konstitutionsutskott kritiserar idag statsrådet Ardalan Shekarabi (S) för dennes – enligt utskottet – grundlösa påstående att spel på onlinekasino skulle ha ökat under covid-19-pandemin. Påståendet låg därefter till grund för de tillfälliga restriktioner som vid flera tillfällen har förlängts och nu är satta att gälla till den 14 november, enligt regeringsbeslut.

BOS kommenterar Statskontorets rapport om spelmarknaden: ”Oroväckande bekräftelse på minskad offentlig kontroll över spelmarknaden”

Statskontoret publicerar idag sin fjärde granskningsrapport över den svenska spelmarknaden sedan omregleringen i januari 2019. Statskontoret bekräftar den bild som Branschföreningen för Onlinespel beskrivit i sina tidigare rapporter; andelen spelare som spelar inom det svenska licenssystemet är avtagande. Andelen svenska spelkonsumenter som spelar hos i Sverige oreglerade spelbolag ökar.

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) företräder 18 onlinespelbolag vilka bedriver spelverksamhet i Sverige. Samtliga B2C-medlemmar i BOS innehar svensk spellicens.

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) företräder dryga tjugotalet onlinespelbolag vilka bedriver spelverksamhet i Sverige. Föreningen har som medlemmar dels spelbolag som vänder sig direkt till spelkonsumenter (B2C – business to consumer), dels spelutvecklare som säljer spelprodukter och underhåll till B2C-bolagen. Att sälja spel direkt till konsument är en licenspliktig verksamhet i Sverige. Samtliga B2C-medlemmar i BOS innehar svensk spellicens. BOS verkar för en sund och säker spelmarknad som kännetecknas av ett högt konsumentskydd samt goda och lika villkor för alla aktörer på spelmarknaden. BOS ska vara en naturlig samtalspartner för såväl politiska företrädare som myndigheter och ideella organisationer i alla frågor som handlar om onlinespel.

Branschföreningen för Onlinespel (BOS)

Box 7004
11403 Stockholm
Sweden