Gå direkt till innehåll
DEMENTI - Brasseriegruppen vill poängtera felaktigheterna i Expressens artikel

Nyhet -

DEMENTI - Brasseriegruppen vill poängtera felaktigheterna i Expressens artikel

Med anledning av den väldigt grovt vinklade artikeln som publicerades i Expressen i helgen vill vi påpeka de felaktigheter som fanns i artikeln.

- Brasseriegruppen har sålt enheten Mangiardino i Mall of Scandinavia till Pong-gruppen tidigare i år och ingår ej i Brasseriegruppens koncern. Bolaget Mangiardino AB (556881-2206) är ett vilande bolag och ej aktivt.

- Restaurangkedjan Vigårda har Filip & Daniel Guven köpt tillsammans med Melker Andersson. Melker är fortfarande en viktig del av Vigårda och äger 10% av företaget.

- I artikeln framstår det som att Peter Nordin köptes ut ur PDF Brasserie Group. Peter och hans fru Carina Nordin önskade lämna bolaget, då de sedan många år haft en dröm att få öppna ett hotell i Italien, vilket de nu har gjort.

- Gällande uppköpet av restaurang M/S Gerdas framställs bröderna som bulvaner för de tidigare ägarna – vilket är felaktigt. Daniel Guven var inte delaktig i köpet utan det var Filip & Peter som tillsammans köpte Gerdas.

- När Peter, Daniel, Filip (PDF Brasserie Group) skulle köpa Wienercaféet av den tidigare ägaren fanns det en formulering i avtalet som parterna tolkade på olika sätt. Därför togs frågan juridiskt till en oberoende tredjepart som medlade. De gjorde upp INNAN det gick till domstol. Ärendet gjordes med andra ord inte upp i domstol.

- Det framställs i artikeln som att det har skett ett flertal bränder på restauranger som bröderna Guven äger. Detta är fel. Bland annat nämner artikeln att en brand hade skett ett helt år INNAN bröderna Guven köper krogen och har därför har den ingenting med brödernas verksamhet att göra. Den enda brand som har uppstått under tiden bröderna Guven ägt restauranger var pga. ett ventilationsproblem på Zink Grill. Det hade inte tillsatts ozongas i ventilationen, något som regelverket kräver, och branden var ett faktum. Detta blev ett försäkringsärende och PDF Brasserie Group friades helt.

- Anställd som har uttalat sig i artikeln jobbade tidigare på Zink Grill och pga. branden inte kunde jobba kvar och erbjöds då att jobba på andra restauranger. Självklart att de anställda då fått lön för det jobb de har utfört. Försäkringspengarna som tilldelades företaget har fördelats på att täcka de kostnader som företaget fick som en följd av branden. All personal fick exakt det som de var berättigade till och detta reglerades av VISITA(Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita tecknar branschens kollektivavtal och är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv).

- Att Brasserigruppen har gjort förluster i moderbolaget om 53 mkr som hänvisas i artikeln är felaktigt. Resultatet för de fyra senaste räkenskapsåren uppgår till en vinst om nästan 13 mkr. Vidare skriver man att det egna kapitalet är förbrukat i moderbolaget vilket ej heller stämmer utan det egna kapitalet vid utgången av 2018 uppgick till nästan 27 mkr, 2017 var siffran 22,8 mkr och 2016 och 2015 18,7 mkr respektive 9,6 mkr.

- Koncernen har dock redovisat negativt resultat vilket sammantaget, de fyra senaste räkenskapsåren, uppgåt till 3,1 mkr. Det bör även beaktas att koncernen under denna fyraårsperiod har haft avskrivningar om 112 mkr vilket är en bokföringsmässig post i resultaträkningen vilket sänker resultatet men ej påverkar kassaflödet i verksamheten. Totalt under denna fyraårsperiod har koncernen levererat ett kassaflöde från den löpande verksamheten uppgående till + 142 mkr.

- Det bör även beaktas att en stor del av de avskrivningar som bolaget redovisat är kopplat till förvärven av bolag som gjorts och där en redovisningspost om goodwill uppstått. Denna goodwillpost har skrivits av enligt det gällande regelverk som tillämpas för redovisningen Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning, det s.k. K3 regelverket. Hade bolaget och koncernen istället redovisat goodwillposten enligt IFRS så hade man istället för planenliga avskrivningar gjort en nedskrivningsprövning av goodwillposten. Med hänsyn till utvecklingen av enheterna så är bedömningen att ingen nedskrivning hade behövts varför de avskrivningar om sammantaget 60 mkr som man gjort fram till slutet av räkenskapsåret 2018 inte hade belastat resultatet eller det egna kapitalet under de åren man skrivit av posten.

All denna information finns lättillgänglig i bolagens inlämnade årsredovisningar vilket är en offentlig handling, som har granskats av PwC utan anmärkningar. Vi vill också förtydliga att hela vår verksamhet granskas löpande av olika myndigheter och om vi skulle hålla på med oegentligheter hade inte vår verksamhet varit möjlig.


Filip Guven
VD & medgrundare till Brasseriegruppen

Ämnen

Regioner


Brasseriegruppen.

Brasserigruppen är en av Stockholms största restauranggrupper och ägs och drivs av bröderna Filip & Daniel Guven. Inom koncernen ingår Gastrotek Zink, Café Milano, II Tempo, Prinsen, Trattorian/Orangeriet/La Cucina/Pontonen, Villa Godthem, East & kommande nyheten Pas d'Art på Biblioteksgatan 6-8. Dessutom ingår Vigårda inom Brasseriegruppens koncern. Totalt har gruppen idag närmare 600 anställda och omsatte 320 miljoner 2018 (Vigårda förvärvades 2019). 

Presskontakt

Anna Sjödin

Anna Sjödin

Presskontakt Marknadschef 073 - 546 09 47