Pressmeddelande -

Medicon Village väljer Bredablick Facility Services som ny samarbetspartner

"Vi är oerhört glada och stolta över att Medicon Village har valt Bredablick Facility Services som samarbetspartner. Speciellt glada är vi då kvalitet var en nyckelfaktor i valet av leverantör", säger Paul Hübenbecker, vice VD på Bredablick Facility Services.

Uppdraget omfattar lokalvård och servicetjänster av hela fastighetsbeståndet som idag består av ca 130 000 kvm BTA fördelat på laboratorie-, kontors- och vårdlokaler.

"Vi är måna om att hålla rätt kvalitet avseende våra servicetjänster och valet föll på Bredablick Facility Services. Vi ser fram mot en kombination av nytänkande gällande utförande och uppföljning av servicetjänsterna för att säkra kvalitet och rätt kundnöjdhet", säger Erik Jagesten, fastighetsdirektör på Medicon Village.

"Vi är mycket glada över förtroendet Medicon Village har gett oss. Detta stärker vår övertygelse att vårt moderna arbetssätt för utförande och leverans av servicetjänster kommer vinna stor mark framöver säger Michael Elfvén", VD Bredablickgruppen.

Det nya avtalet innebär att Bredablick Facility Services kommer att leverera lokalvård och servicetjänster med start den 1 juni 2020.

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Medicon Village är en science park där forskningsidéer för människors nytta blir verklighet. Genom att underlätta gränsöverskridande samarbeten skapas förutsättningar för att medicinska framsteg ska ge fler människor ett friskare och hälsosammare liv. På Medicon Village arbetar drygt 2200 personer i mer än 150 organisationer. Fastighetsverksamheten finns i Medicon Village Fastighets AB, medan innovationsverksamheten drivs av Medicon Village Innovation AB. Båda bolagen är helägda av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. 

Presskontakt

Erik Jagesten

Fastighetsdirektör Medicon Village Fastighets AB Fotograf: Precious People, Annika Persson.

Paul Hübenbecker

Vice VD Bredablick Facility Services 0707-424963

Michael Elfvén

VD Bredablickgruppen 0736-20 18 83