Pressmeddelande -

Bredbandsbolaget större än Telia i storstäderna

En färsk undersökning från Mediavision visar att Bredbandsbolaget uppnådde en marknadsandel* på 32 procent i storstäderna i augusti och därmed är större än Telia (27,5 procent) i dessa områden. – Vi har ju känt vinden i ryggen i år och visste att affären med Bostream skulle öka marknadsandelen, men vi hade inte räknat med att gå om Telia i storstäderna redan nu, säger Peder Ramel, vd för Bredbandsbolaget. Undersökningsresultaten visar att två av tre svenska hushåll har tillgång till internet i bostaden. 50 procent har det via telefonmodem och 45 procent via någon form av bredbandsuppkoppling. 1 procent har ISDN-uppkoppling. När det gäller bredbandsuppkopplingar i hela landet har Bredbandsbolaget 23 procent och Telia 33 procent av marknaden. För storstäderna är förhållandet det omvända mot resten av landet. I Storstockholm, Göteborg och Malmö har majoriteten av de uppkopplade hushållen bredband. Om utvecklingen fortsätter när det gäller telefonmodem, kommer de stå för mindre än 40 procent av uppkopplingarna vid årets slut. – Storstadsregionerna är bland annat viktiga för att de ligger före resten av landet och ger en fingervisning om framtiden, säger Peder Ramel. * = Medveten marknadsandel, det vill säga respondenten har uppgivit sig ha bredband och som följdfråga fått uppge leverantör. Bakgrund Undersökningen Undersökningen genomfördes av Mediavision per telefon under perioden april-augusti 2004. Totalt intervjuades 9 702 personer, ett obundet slumpmässigt urval av alla svenskar mellan 15 och 74 år. Av dessa uppgav 2 962 personer sig ha bredband i hemmet, vilket ledde till fördjupade intervjuer. Bortfallet uppgick till cirka 40 procent av bruttourvalet. Några resultat i punktform * Drygt 65 procent av hushållen har tillgång till internet * 49 procent är uppkopplade via telefonmodem och 45 procent via någon form av bredbandsuppkoppling. 1 procent har ISDN-uppkoppling * I storstäderna är det mer än hälften som har bredbandsuppkoppling * Fortsätter utveckling kommer mindre än 40 procent att koppla upp sig via telefonmodem i storstäderna före årets slut * I storstäderna är Bredbandsbolaget största leverantör med en marknadsandel* på 32 procent, näst största leverantör är Telia med 27,5 procent Figur: Andel av hushåll i Stockholm, Göteborg och Malmö som anger respektive leverantör av bredband För ytterligare information Peder Ramel, vd Bredbandsbolaget Tel 08-506 983 00 Michael Bärlin, Mediavision Tel 08-5280 90 90

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Kundservice

Presskontakt Vill du kontakta någon annan på Telenor? Kundservice: 0770-777 000