Pressmeddelande -

Bridgestone Europa förvärvar TomTom Telematics

Bridgestone Europa köper TomTom Telematics för €910 miljoner. TomTom Telematics, ett affärsområde inom Tomtom, är Europaledande inom digitala fordonslösningar med en stark plattform. Förvärvet skapar ett kraftcentra inom fordonstjänster som gör Bridgestone väl rustad att utveckla nya digitala affärsmodeller kring mobilitet.

Bridgestone Europa NV/SA, ett dotterbolag till Bridgestone Cooperation i EMEA, har ingått ett avtal med TomTom om att förvärva deras verksamhet inom telematik. Köpeskillingen är 910 miljoner euro och sker genom kontant betalning.

Affären innebär ett samgående mellan världens största däck- och gummiföretag och den främsta leverantören av digitala fordonslösningar i Europa, och skapar en branschledande plattform för uppkopplade fordon. TomTom Telematics kommer att stärka Bridgestones ambition att bli en ledande aktör inom mobila tjänster. Kombinationen av båda företagens utbud gör det möjligt för Bridgestone att skapa merförsäljning av däck och tjänster till en större målgrupp. Dessutom bidrar affären till att förbättra Bridgestones däckutveckling, testverksamhet och innovation, något som kommer alla kunder till del.

Nya sociala, ekonomiska och tekniska megatrender bidrar till den ökande förändringstakten inom fordonsindustrin. Framtidens fordon är uppkopplade, autonoma, delade och elektriska. Gemensamma flottor får ökad betydelse framför egenägda fordon när det gäller transport av människor och gods. Transportägare måste mer än någonsin maximera produktiviteten och minimera den totala ägarkostnaden.

I denna kontext har Bridgestone tagit ett strategiskt beslut att prioritera digitala mobila lösningar och tjänster för fordonsflottor. Förvärvet bygger vidare på tidigare insatser vid Bridgestone att stärka sin digitala förmåga. Företaget har byggt datainsamling via sensorer, plattformar och analysverktyg, vilket resulterat i lansering av en rad digitala tjänster och applikationer som Tirematics, Mobox, FleetPulse och Bridgestone Connect.

TomTom Telematics är en föregångare inom en industri med tvåsiffriga tillväxttal och har en användarbas på 860 000 fordon, av vilka mer än två tredjedelar är kommersiella. Man har skräddarsydda digitala premiumtjänster som WebFleet och NextFleet. Den underliggande tekniken baseras på dataanalys som bygger på en öppen, skalbar, säker och molnbaserad plattform som i medeltal hanterar över 800 miljoner GPS-positioner, 3,3 miljoner resor och 200 miljoner inkommande meddelanden varje dag.

Paolo Ferrari, CEO och President för Bridgestone EMEA samt Executive Vice President of Bridgestone Group, säger i ett uttalande:

– Vi har hittat vår perfekta matchning i TomTom Telematics. Våra tillgångar och våra kompetenser kompletterar varandra och kommer att skapa ett kraftcentra för tjänster till fordonsflottor och bidrar till att ytterligare stärka Bridgestones digitala närvaro. Det finns betydande fördelar med att komplettera vårt erbjudande och ger oss bland annat möjligheten att sälja både däck och andra tjänster till våra kunder. Vi är väl positionerade för att öka våra data-drivna affärer, expandera vår kundbas och fånga upp snabbväxande, lönsamma möjligheter inom fordonsindustrin.

Harold Goddijn, CEO, TomTom, kommenterar:

– Efter en grundlig genomgång av olika strategiska alternativ har vi kommit fram till att en försäljning av TomTom Telematics till Bridgestone är det bästa för både TomTom Telematics och vår kärnverksamhet. Vi kommer fortsätta att investera i vårt innovativa kartsystem, och bana väg för autonom körning.

Mer information om affären hittar du på www.bridgestone.euoch www.bridgestonenewsroom.eusamt www.tomtom.com.

Presskontakt:Liesbeth Denys, Head of PR and Corporate Communications, Bridgestone in EMEA:+32 478 78 26 22, liesbeth.denys@bridgestone.eu

Presskontakt TomTom:Sandra Van Vreedendaal, VP Communications, +31 6 15 83 69 69. www.tomtom.com

Ämnen

  • Företagande

Om Bridgestone i Europa, Mellanöstern och Afrika, EMEA

Vi är EMEA-delen av världens största däck- och gummiföretag. I nästan 90 år har vi bidragit till att människor och gods har kommit dit de vill så bekvämt som möjligt, utan avbrott. Det är lika sant i dag som någonsin tidigare och betyder att vi är att lita på där det är som viktigast: där fordonet möter vägen. Vi är lysande kemister, ingenjörer och datatekniker och har några av Europas mest avancerade industrier, teknik i världsklass och R&D-investeringar i framkant. Vi är kompromisslöst fokuserade på att leverera konkreta lösningar på reella problem som trafikanter möter på vägarna varje dag.”We keep them going, no matter what.”

För mer information om Bridgestone i Europa, Mellanöstern och Afrika, besökwww.bridgestone.euoch www.bridgestonenewsroom.eu. Följ oss på Facebook, Instagram,YouTube, Twitteroch LinkedIn.

Kontakter

Jesper Pettersson

Presskontakt Marketing Manager Marketing & PR 0730502050