Pressmeddelande -

Bridgestone får högsta betyg för sitt miljöarbete - för andra året i rad

För andra året i rad har Bridgestone fått högsta betyg, stora A, för sitt arbete med att minska klimatutsläppen av den oberoende miljöorganisationen CDP. Bridgestone prisas även för sin hållbara vattenanvändning.

Bridgestone prisas igen för sitt miljöarbete. Företaget har utsetts till ett av världens ledande när det gäller arbetet för att minska klimatutsläppen i sin leveranskedja. Bridgestone har av CDP tilldelats en plats i “Supplier Engagement Leader Board” och fått högsta betyg, A, i ”Supplier Engagement Rating” för andra året I rad. Bridgestone finns även med på CDP:s A-lista för hållbar vattenhantering.

Miljö- och hållbarhetsarbetet är en del av Bridgestones globala CSR-åtagande “Our Way to Serve” med syfte att säkerställa en hälsosam livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Bridgestone-gruppen har antagit en långsiktig miljövision för 2050 och framåt. Denna vision syftar till att skapa en balans mellan affärsverksamhet och miljöskydd.

Genom att reducera CO2-utsläppen i alla delar av produktionscykeln, från råvaruanskaffning och tillverkning, till distribution, användning, avfallshantering och återvinning bidrar Bridgestone-gruppen till skapandet av ett mer hållbart samhälle.

Supplier Engagement Rating är ett initiativ som lanserades av CDP 2017. Av de mer än 3 000 företag som bedömdes var Bridgestone ett av endast 58 företag som fick den högsta rankingen och belönades med en plats i Supplier Engagement Leader Board, vilket är ett erkännande av arbetet med att reducera utsläpp och minska de klimatrelaterade riskerna i leveranskedjan under föregående år.

CDP hette tidigare The Carbon Disclosure Project och är en ideell och internationell organisation med bas I Storbritannien som samlar in och publicerar miljöinformation kring företag och städer. Som representant för internationella investerare över hela världen uppmuntrar CDP storföretag globalt att avslöja information kring klimatförändringar, växthusgaser, vattenhantering och andra miljöfaktorer, och utvärderar också sådana företag.

Bra länkar:

Bridgestones CSR-arbete

http://www.bridgestone.com/responsibilities/index.html

Bridgestonegruppens hållbarhetsrapport 2016

http://www.bridgestone.com/responsibilities/library/

Bridgestonegruppens årsredovisning 2016

http://www.bridgestone.com/corporate/library/annual_report/index.html

Our Way to Serve

http://www.bridgestone.com/responsibilities/ourwaytoserve/index.html

Bridgestone utses till CDP:s Water A-lista

https://www.bridgestone.com/corporate/news/2017102401.html

Externa bedömningar av Bridgestone

http://www.bridgestone.com/responsibilities/rating/index.html

Mediakontakt och mer information:

Vanessa Pihlström, Marketing Specialist, Bridgestone Sweden

Mob: 070-669 94 14

E-mail:vanessa.pihlstrom@bridgestone.eu

Ämnen

  • Företagande

Som världens största tillverkare av däck och produkter av gummi leder Bridgestone vägen inom kvalitet och tekniska produktinnovationer och tjänster. Bolaget grundades 1931 i den lilla staden Kurume, Japan på ön Kyushu av Shojiro Ishibashi. Idag är Bridgestone ett världsomspännande företag med 140.000 medarbetare 178 tillverkningsanläggningar i 25 länder och med en närvaro på 150 marknader. Var femte fordon i världen kör idag med Bridgestonedäck. Bridgestones ambition är att erbjuda produkter och tjänster med överlägsen kvalitet som möter kundernas behov av kvalitet och säkerhet.

För mer information om Bridgestone i Sverige, bridgestone.se Du kan också hitta oss på Facebook.

Kontakter

Jesper Pettersson

Presskontakt Marketing Manager Marketing & PR 0730502050