Pressmeddelande -

Briggen Tre Kronor ansöker om företagsrekonstruktion

Briggen Tre Kronor AB har idag lämnat in en ansökan om Företagsrekonstruktion till Stockholms Tingsrätt. 

Orsaken till att ansökan har lämnats in är att en av de största kreditgivarna har sagt upp hela sin kredit till betalning.

Stockholm 2019-01-30

Styrelsen

Frågor besvaras av:

Thomas Flinck, Ordförande +46 70 516 53 33

Mats Jakobsson, tf VD +46 70 528 20 12

Regioner

  • Stockholm

Om Briggen Tre Kronor
Tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv verkar Briggen Tre Kronor för en hållbar utveckling för Östersjön. Vi samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Presskontakt

Mats Jakobsson

Presskontakt VD 070-528 20 12

Sture Haglund

Presskontakt Projektledare Marknad och kommunikation +46 (0)70-4227819