Pressmeddelande -

Hållbara Havs miljöutställning invigd av Lena Ek i Almedalen

Miljöminister Lena Ek invigde den nya miljöutställningen vid 10.00 i närvaro av en stor publik på kajen i inre hamnen i Visby. Vd för Initiativet Hållbara Hav, Göran Lindstedt hälsade välkomna och Lena Ek klippte bandet efter ett inledningstal om utställningen där ministern lyfte fram hur våra val i hemmiljön påverkar Östersjön.

Efter invigningen följde en diskussion mellan Lena Ek och forskarna Tina Elfwing från Östersjöcentrum/Stockholms universitet samt Magnus Breitholtz från ITM/Stockholms universitet. De diskuterade Östersjöns nuläge, vad som görs idag och Lena Ek belyste vikten av att arbeta med Östersjöfrågorna både nationellt och internationellt. 

Mycket av det vi använder oss av hemma hamnar i våra vattendrag. Utställningen har därför utformats som en ”etta med kök” där man hittar produkter som vi omger oss med i vår vardag. Här finns information om vilka som är skadliga och hur vi kan undvika eller hitta alternativ till dessa. 

Utställningen är framtagen i samarbete med forskare vid Stockholms universitet och syftet är att på ett enkelt sätt hjälpa den enskilda individen i de dagliga valen och hur det kan hjälpa Östersjön. Efter Almedalen kommer utställningen att turnera i Sverige under två år och visas i ca 20 städer.

Programmet i Almedalen syftar till att öka medvetenheten om Östersjöns situation och är utarbetat av forskare och experter vid Stockholms universitet, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Trossa och Mistra Pharma. Under veckan hålls intressanta presentationer och seminarier, ungdomspolitiker från samtliga partier samlas för paneldebatt den 2 juli under ledning av Folke Rydén och den nya miljöutställningen invigs.

Se hela programmet under Program Almedalen - Initiativet Hållbara Hav


Plats: Briggen Tre Kronor af Stockholms kajplats nr 10 i inre hamnen.


För mer information: Göran Lindstedt, Vd Initiativet Hållbara Hav goran.lindstedt@briggentrekronor.se 070-425 15 15 Anders Mannesten, Marknadschef Initiativet Hållbara Hav anders.mannesten@briggentrekronor.se 070-389 68 89 Christina Thimrén Andrews, Projektledare Initiativet Hållbara Hav christina.t.andrews@briggentrekronor.se 070-818 82 38

Ämnen

 • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

 • almedalen
 • göran lindstedt
 • almedalen 2014
 • miljöutställning
 • östersjöinitiativet
 • östersjöveckan
 • invigning
 • premiär
 • miljöministern
 • lena ek
 • briggen tre kronor
 • initiativet hållbara hav
 • klimat
 • miljö
 • segelfartyg
 • segling
 • tre kronor af stockholm
 • ungdomar
 • östersjön
 • östersjöregionen

Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill också peka på de insatser som initierats och som pågår, och de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är vår ambition att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Initiativet Hållbara Hav hittar du i Almedalen,  i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen.  Se www.hallbarahav.nu

Kontakter

Mats Jakobsson

Presskontakt VD 070-528 20 12

Sture Haglund

Presskontakt Projektledare Marknad och kommunikation +46 (0)70-4227819

Relaterat innehåll

Relaterade event