Pressmeddelande -

Crowdfunding ska rädda Östersjön

Östersjön är världens skitigaste hav. Nu startar Briggen Tre Kronor Expedition Rädda Östersjön för att samla alla goda krafter till en gemensam insats för ett renare Östersjön. Expeditionen ska under de kommande sju åren möta och informera privatpersoner och beslutsfattare i hela Östersjöregionen.

Med en crowdfundingkampanj vill Briggen Tre Kronor skapa engagemang och samla kapital för att växla upp arbetet med att skapa samverkan mellan medborgare och beslutsfattare. Delägarna får möjlighet att själva delta i expeditionen och säkra Östersjön för kommande generationer. Dessutom får de chans till avkastning på investerat kapital.

Kampanjen genomförs tillsammans med Pepins. Fram till den 17 december 2018 har privatpersoner, företag och organisationer möjlighet att investera från 600 kr och uppåt i arbetet med att säkra Östersjön som resurs för kommande generationer.

Expeditionen utgår från Förenta Nationernas (FN) Agenda 2030 i vilken medlemsstaterna förbundit sig att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld senast till år 2030. Expeditionens fokus ligger på delmål 14.1 som handlar om att ”förebygga och att minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen”.

Tillsammans med forskare, föreningar, intresseorganisationer, näringsliv och myndigheter kommer Expedition Rädda Östersjön att möta och påverka människor på gator, torg, i hamnar och ombord på fartyget.

Det är viktigt att möta folk ansikte mot ansikte för att i dialog komma fram till vad var och en kan göra för att bidra till ett renare Östersjön säger Jan Söderhielm, projektledare för Expedition Rädda Östersjön

Läs mer om Expedition Rädda Östersjön www.briggentrekronor.se och om nyemissionen på Pepins

Se även videon om Expeditionen nedan eller på Youtube

Kontaktpersoner:

Jessica Sandberg, vd Briggen Tre Kronor AB
jessica.sandberg@briggentrekronor.se tel: 070-756 29 49

Karin Ekström, projektledare Pepins AB
karin@pepins.com tel: 070-717 69 61

Relaterade länkar

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Om Briggen Tre Kronor

Sedan 2008 har Briggen Tre Kronor besökt hamnar runt Östersjön för att informera om Östersjöns framtid och utmaningar. Med på seglingarna har Briggen Tre Kronor mobila utställningar, engagerade ungdomar, myndigheter, forskare och näringsliv. Mer information finns på www.briggentrekronor.se

Presskontakt

Mats Jakobsson

Presskontakt VD 070-528 20 12

Sture Haglund

Presskontakt Projektledare Marknad och kommunikation +46 (0)70-4227819

Relaterat material

Relaterade nyheter