Pressmeddelande -

Bris kräver vuxengaranti och svar från partiledare

Idag lanserar BRIS sin nya kampanj Barnens Parti. En kampanj som kräver förändringar i barns situation och som utmanar vuxna och politiker – oavsett partisympati – att ta barnens parti. Kampanjen kommer att ske genom aktiv närvaro i valet. BRIS kommer med debattartiklar, politikermöten, annonser och aktiviteter att ställa krav för framtiden. - Vi på BRIS har sett en försämring i många barns situation i Sverige. Många barn blir utsatta för mobbning, våld och psykiska övergrepp av vuxna och av andra unga. Många barn känner också ett utanförskap och har liten eller ingen positiv kontakt med vuxenvärlden. Situationen för många föräldrar är också dålig och många behöver extra stöd för att orka vara föräldrar – stöd de inte finner i samhället, säger Göran Harnesk, BRIS generalsekreterare. Kampanjen kommer att ha sin höjdpunkt kring årets valrörelse. Till exempel kommer BRIS finnas i Almedalen där man bland annat har samlat ungdomsordförandena för partierna och bjudit in partiledarna för att kräva svar. I årets valrörelse kommer BRIS att kräva åtgärder och förändring på några områden: • BRIS vill ha en utbyggd elevhälsa i skolan. Skolsköterska och skolkurator ska vara närvarande och tillgängliga. • Barn som är utsatta för våld eller övergrepp behöver få enklare vägar till information, hjälp och stöd • BRIS vill ha ett starkare föräldrastöd – barn behöver föräldrar som orkar vara vuxna och se sina barns behov - Vi måste ha en garanti för att barn får den positiva vuxenkontakt som de behöver. Vi får över 20 000 samtal från ungdomar som har det svårt. Mörkertalet, det vill säga de som inte kontaktar oss eller de som vi av olika anledningar inte kan statistikföra, är uppskattningsvis tusentals. Genom kampanjen Barnens Parti kräver vi förändringar i barnens situation och ställer politikerna till svars för hur vi skapar ett samhälle som tar parti för barnen, avslutar Göran Harnesk, BRIS generalsekreterare. För mer information: gå in på BRIS.se eller kontakta Göran Harnesk på nummer 070-728 80 88 eller Lovisa Ågren på nummer 08-598 888 30 alt. 0736 40 05 23

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Jeanette Ramnitz

Presskontakt Pressekreterare 0707-799 506