Pressmeddelande -

BRIS seminarium 5 juli i Almedalen - Barn som brottsoffer – om rättshanteringens brister

Få anmälningar om våld och övergrepp mot barn utreds och ännu färre går
till åtal. Vilka förändringar måste till för att fler anmälningar utreds och vilket stöd behöver de utsatta barnen från samhället?

Medverkande: Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS
Fredrik Malmberg, Barnombudsman
Annika Rejmer, rättssociolog, Lunds Universitet
Ulrika Carlsson (c), ordförande Riksdagens tvärpolitiska barngrupp
Fredrik Lundh Sammeli (s) ledamot Riksdagens tvärpolitiska barngrupp

Moderator John Chrispinsson

5 juli 08.30 – 09.30

Skandiahuset, Tage Cervins gata 3, Visby

Frukost serveras från 08.00


Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • barn och ungdom
  • utsatta barn
  • socialt arbete

Regioner

  • Skåne

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se

Kontakter

Jeanette Ramnitz

Presskontakt Pressekreterare 0707-799 506