Pressmeddelande -

Föräldrastöd en viktig framtidsfråga!

”Mamman mår psykiskt dåligt. Hon vantrivs på jobbet. Hon vill prata om hur hon ska orka stötta sina barn, nu när hon mår så dåligt.”
(Anteckningar från samtal om flicka 16 och pojke 17)

Att vara förälder är inte alltid lätt, i synnerhet inte när livet av olika skäl är svårt. Det kan vara en skilsmässa, uppslitande familjekonflikter, eller andra faktorer som påverkar hela familjen och framförallt barnen.

Ibland har man som vuxen inte ors, förmåga eller kunskap, att hantera situationer där man befarar att barn kan fara illa. Och ibland har man som vuxen bara behov att bara få prata om sin oro och osäkerhet kring sitt eget, eller någon anhörigs barn och få bolla tankar och idéer och på så sätt få stöd att hitta nya vägar.

”Mamma upplever att sonen är ledsen och nedstämd. Han vill inte gå till skolan, skolkar och berättar att han är skoltrött. Vad är pubertet, tonår och vad är depression och skolmisslyckanden? Nu har han börjat gymnasiet och det blir värre.”
(anteckningar från samtal om pojke 16 år)

BRIS har stöttat vuxna i snart 40 år i frågor som rör barn och unga genom BRIS Vuxentelefon – om barn. Till hjälptelefonen ringer i första hand föräldrar, men även andra närstående vuxna och vuxna som arbetar med barn, för att få hjälp, råd och stöd.
Hjälptelefonens resurser räcker inte till, under de senaste åren har BRIS enbart kunnat ta emot ungefär 20 procent av alla påringningar som kommer till BRIS Vuxentelefon - om barn.

I BRIS kontakter med barn och unga är det många barn som undrar varför ingen vuxen verkar se och verkar kunna hjälpa när livet känns svårt. De vuxna som kontaktar BRIS uttrycker däremot ofta osäkerhet och oro. De befarar att ett barn far illa, men vet inte hur de kan hjälpa och är ofta rädda för att det ska bli fel.

Det visar att barn behöver närvarande och engagerade vuxna och att många vuxna behöver stöd för att våga, och kunna, stötta och hjälpa barn de har i sin närhet.

Därför startar BRIS en ny stödjande webbsite för alla vuxna som har frågor som rör barn – Barnperspektivet.se med finansiellt stöd från socialdepartementet och Skandia Idéer för livet. Barnperspektivet.se stöttar och ger information ur ett barnperspektiv, vilket innebär att barnets bästa alltid kommer i främsta rummet.

Stöd till föräldrar och andra vuxna är en viktig framtidsfråga. Vetenskaplig litteratur visar att ett gott samspel mellan föräldrar och barn minskar risken för ett stort antal hälsoproblem hos barnet, som psykisk ohälsa, alkoholmissbruk, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar (Stewart-Brown, 2008).

Föräldrastöd efterfrågas också av föräldrarna. Enligt en kartläggning som Statens Folkhälsoinstitut genomförde år 2008 efterfrågade sex av tio föräldrar föräldrastöd via nätet.

Men det är också viktigt att såväl barn som vuxna känner till barnets rättigheter. Ett utsatt barn som inte känner till sina rättigheter vågar sällan öppet be om hjälp. En vuxen som inte känner till barnets rättigheter vet inte hur han eller hon kan hjälpa, eller vilket stöd som kan förväntas ifrån samhällets sida.

Därför finns information om barnets rättigheter på Barnperspektivet.se och information om vilka myndigheter som kan stötta och hjälpa.

Barnen är vår framtid och att stötta vuxna i frågor som rör barn är att stötta barnen. Därför är föräldra- och vuxenstöd en viktig framtidsfråga.

Göran Harnesk
generalsekreterare BRIS

Göran Hägglund (KD)
Socialminister

Fakta Barnperspektivet.se
www.barnperspektivet.se öppnar den 3 maj. På webbsiten kan alla vuxna hämta information och få stöd och råd i frågor som rör barn och unga. Innehållet på webbsiten bygger på de vanligaste frågeställningarna som vuxna har i BRIS Vuxentelefon - om barn. På siten finns också information om barnets rättigheter, samt information om vilka myndigheter man kan vända sig till för att få hjälp. Delar av siten finns inledningsvis översatta till engelska samt bosniska-kroatiska-serbiska, målet är dock att webbsiten ska finnas tillgänglig på flers språk.

.

 

 

 

 

 

 

 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Skåne

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se

Kontakter

Jeanette Ramnitz

Presskontakt Pressekreterare 0707-799 506