Pressmeddelande -

Nu kan alla vuxna som har frågor om barn enkelt söka information och stöd på BRIS webbsite Barnperspektivet.se!

 

Idag den 3 maj öppnar BRIS webbsiten Barnperspektivet.se. Där har vi samlat BRIS snart 40-åriga kunskap i att möta vuxna som har frågor om barn, utifrån barnens behov.

Med Barnperspektivet.se vill BRIS möta alla vuxna som ser, som bryr sig om och som vill vara ett stöd för barn, men som ibland känner sig otillräcklig eller osäker på hur man ska gå tillväga.

På Barnperspektivet.se kan föräldrar och andra vuxna kan få råd och stöd i frågor som rör barn, samt stöd i hur vuxna kan samtala med barn, oavsett det gäller egna barn, eller andra.

– Många av de barn som kontaktar oss undrar varför ingen vuxen verkar se, eller verkar kunna hjälpa, när livet är svårt. De vuxna som kontaktar oss ger däremot ofta uttryck för osäkerhet, de vet inte vad de kan göra för att hjälpa och de är rädda för att det ska bli fel. Det visar att vuxna behöver stöd, och att barnen behöver närvarande och engagerade vuxna, säger BRIS generalsekreterare Göran Harnesk.

”Hur kan jag som vuxen närma mig ett barn som jag misstänker far illa?”
På Barnperspektivet.se finns bland annat teman som utgår ifrån vanliga frågeställningar som vuxna har om barn och som berör vuxnas relation till barn, som Tonår, Skola, Kropp och Själ, samt Utsatta situationer.  Här finns information och texter som ger råd och stöd, ur ett barnperspektiv.

Barnperspektivet.se ska också öka kunskapen om barns behov och rättigheter och stärka vuxna i att agera om barn far illa utifrån svensk lag och FN:s barnkonvention.
På Barnperspektivet.se finns information om vilka myndigheter man kan vända sig till om ett barn behöver hjälp, och vilket stöd myndigheterna kan ge.

Barnperspektivet.se finansieras initialt av Socialdepartementet. Syftet är att Barnperspektivet.se inom tre år ska integreras in i BRIS ordinarie stödverksamhet på BRIS.se.

– Jag blev väldigt glad när jag först fick höra om BRIS planer att starta en sajt för föräldrar. Av flera skäl. Naturligtvis för att det möter ett behov som många föräldrar upplever. Men också för att det föll väl in i regeringens ambition att förbättra stödet till föräldrar, säger socialminister Göran Hägglund, (KD).

Skandia Idéer för livet är delfinansiär och en av projektets samverkanspartner.

– Skandia Idéer för livet har sedan 1987 arbetat förebyggande för barn och ungdomar. Vårt samarbete med Barnperspektivet.se är ett utmärkt exempel på hur vi arbetar med experter inom barn och ungdomsfrågor och hur vi kan belysa viktiga frågor som att stärka barns självkänsla. Det är också viktigt för Skandia att stödja det arbeta som regeringen gör i barn och ungdomsfrågor, säger Niklas Birgetz, chef för Idéer för livet.


Andra samverkanspartners i projektet är Svenska Folkhälsoinstitutet samt Socialstyrelsen.

Besök Barnperspektivet.se på www.barnperspektivet.se

För mer information, kontakta presschef Cecilia Nauclér, 0701-60 88 30, eller cecilia.naucler@bris.se
 

 

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • barn och ungdom
  • vuxenstöd
  • tonårsutveckling
  • utsatta barn
  • barn och internet
  • nätmobbning

Regioner

  • Skåne

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se

Kontakter

Jeanette Ramnitz

Presskontakt Pressekreterare 0707-799 506