Pressmeddelande -

Nytt nummer av BRIS-tidningen ute nu! Tema ”barn och internet”.


–  Det är dags för vuxenvärlden att omdefiniera internet och hur det används. Många unga uttrycker att den gemenskap de har på nätet är lika mycket värd som den kontakt de har med kompisar i den fysiska världen, säger Medierådets Jan Christofferson i det senaste numret av BRIS-tidningen.

En annan röst i tidningen är journalisten och författaren Dag Öhrlunds, aktuell med boken ”Skydda ditt barn på internet.”
– Vi föräldrar har en slags skyldighet att skydda våra barn, både i det verkliga livet och i det digitala. Vi skulle till exempel aldrig släppa ut våra barn i trafiken utan att ha lärt dem trafikregler och att vara uppmärksam på olika faror i trafiken. Samma enkla princip gäller även när vi släpper ut våra barn på internet, säger han.

Hur använder barn och unga internet? Är det olika beroende på kön och ålder? Hur långt går de vuxnas och inte minst politikers ansvar för att våra barn inte ska fara illa på nätet? Vad behöver vuxna kunna för att vara ett stöd åt barnen i deras kontakter på nätet?

De här frågorna, och många fler, ställs i BRIS-tidningen och medverkande är bland annat:

Lena Adelsohn Liljeroth (m) kulturminister och ansvarig för frågor kring användandet av internet - internet är en samhällsfråga, inte ett politiskt problem.

Anders Ahlqvist- kriminalkommissarie - anser att lagen inte skyddar barnen på nätet.

Beatrice Ask, (m), justitieminister – går det att göra internet säkert för barnen?

Thomas Jonsland, sakkunnig it-relaterade frågor BRIS – om betydelsen av vuxnas närvaro på nätet.

Ida 14 år och Itai 17 år, om varför de lägger ut bilder på nätet.

Katia Wagner – journalist och författare – om varför hon skrev boken ”Alexandramannen” och vad vi kan lära oss av den.

Linda Jonsson, socionom BUP Elefanten – driver  ”Onlineprojektet” som ska öka kunskapen om hur barn utsatta för övergrepp via internet ska få hjälp.

Anette Holmqvist, Skolverket - lär skolbarn tänka kritiskt på nätet via "Kolla källan"

Och bloggaren Malin Wollin – om det fantastiska internet, som kan missbrukas så grovt.

Prenumeration på BRIS-tidningen går att beställa via BRIS.se. En prenumeration kostar 350 kronor per år och då ingår fyra temanummer och BRIS-rapporten.
För frågor kring BRIS-tidningen, kontakta chefredaktör/presschef Cecilia Nauclér, cecilia.naucler@bris.se, telefon 0701-60 88 30.

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. BRIS har idag nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • utsatta barn
  • barn och internet
  • vuxenstöd
  • nätmobbning
  • anti-mobbning

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om Bris finns på www.bris.se

Kontakter

Jeanette Ramnitz

Presskontakt Pressekreterare 0707-799 506