Pressmeddelande -

Regeringen frångår sitt löfte att garantera alla barn trygghet och skydd

När sittande regering tillträdde lovades redan i regeringsförklaringen att barnkonventionen skulle bli gällande lag, och därigenom garanterades alla barn i Sverige att de skulle få sina grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda, exempelvis trygghet och skydd. Bris ser mycket allvarligt på den ändrade riktningen i dessa frågor och anser att de nya förslagen är direkt skadliga för barn.

Gårdagens beslut om att tillfälligt ändra lagstiftningen för att minska andelen asylsökande i Sverige innebär en dramatisk försämring för de barn som flyr till Sverige i hopp om ett rimligt liv. Bris ställer sig kritiska till förslaget och vill påminna regeringen om att barnkonventionen varit gällande i över 25 år, samt påminna om deras löfte från förra året: att barnkonventionen nu ska bli rådande svensk lag.

– Det vi ser nu från regeringen står i direkt kontrast till barnets rätt gällande grundläggande skydd. I och med införandet av dessa förslag frångår regeringen sitt löfte där de garanterade varje barn trygghet och skydd i vårt land, säger Karin Bergelv, tf. generalsekreterare på Bris.

En av barnkonventionens grundprinciper är dessutom att alla barn ska få sitt bästa beaktat, därför tycker Bris att det är häpnadsväckande att besluten tagits utan en analys och motivering utifrån barnets bästa.

– Bris ser inte att förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd för barn som flytt undan krig tagits med barnets bästa i beaktande, då det innebär en ökad oro, otrygghet och psykisk ohälsa. Vi är dessutom kritiska till att dessa allvarliga försämringar ska vara gällande i tre år. Det är en väldigt lång tid för ett barn, säger Karin Bergelv.

Ämnen

  • Skola

Regioner

  • Skåne

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om Bris finns på www.bris.se

Kontakter

Jeanette Ramnitz

Presskontakt Pressekreterare 0707-799 506