Pressmeddelande -

Riskerar vi att glömma bort de mest utsatta i kampen mot fattigdom – barnen?

I ett gemensamt seminarium i Almedalen presenterade BRIS och SOS Barnbyar sitt samarbetsprojekt ”När pengarna inte räcker” - om barn som lever i ekonomiskt utsatta situationer i Sverige och i Mocambique. Projektet är möjliggjort genom stöd från Svenska PostkodLotteriet.

I seminariet medverkade Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS, Anna Ryott, generalsekreterare SOS Barnbyar, Joakim Palme, professor statskunskap Uppsala universitet och Staffan Landin, skribent och föreläsare. Samtalsledare var Jens Orback.

Syftet med projektet ”När pengarna inte räcker” är att synliggöra de ekonomiskt utsatta barnen och deras röster samt att skapa långsiktiga och bärkraftiga lösningar för att förändra de här barnens situation. Under seminariet framhävdes behovet av helhetsperspektiv kring barnens situation och möjlighet till förändring, och behovet av familjestärkande insatser såväl i Sverige som i Mocambique.

– Vi ser i barnens berättelser till BRIS att ett ekonomiskt utsatt barn känner sig mindre värd än de andra barnen, det känner sig resurs- och maktlöst. I förlängningen medför det en negativ effekt på barnets självkänsla, vilket i sin tur påverkar allt från barnets skolarbete till sociala relationer, säger Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS.

”När pengarna inte räcker” ska även ge en ökad kunskap och bidra till ett ökat engagemang kring ekonomiskt utsatta barn.

– Vi vill visa på att det går att uppfylla FN:s Millenniemål genom konkreta insatser som fokuserar på de allra mest utsatta barnen och deras familjer, säger Anna Ryott, generalsekreterare SOS Barnbyar. Något som skapar en långsiktig och varaktig förändring.


Bakgrund ”När pengarna inte räcker”.
Fattigdom är en av de främsta anledningarna till att barn mister sina familjer, och det gäller inte bara i utvecklingsländer. Även i Sverige är barn till föräldrar med låg inkomst överrepresenterade i statistik vad gäller placering i familjehem. Dessutom är det många ensamstående föräldrar som inte får pengarna att räcka till vilket gör att barnen blir ekonomiskt utsatta. BRIS och SOS Barnbyars samarbetsprojekt syftar till att synliggöra ekonomiskt utsatta barn oberoende av var de bor och föra fram deras behov. Det handlar om barn utan röst och som därför ofta glöms bort när samhället gör insatser för nödställda och fattiga. Projektet syftar till att öka kunskapen om de mest utsatta barnens situation i Sverige och i världen, samt skapa uppmärksamhet kring riskerna att de inte omfattas av åtgärder som syftar till att bekämpa fattigdom – vare sig det handlar om svensk policy eller globala åtaganden som FN:s Millenniemål. Projektet ska också lyfta fram vikten av arbetet med Millenniemålen ur ett barnperspektiv.

Kontaktuppgifter:
BRIS
Cecilia Nauclér
presschef 0701-60 88 30
cecilia.naucler@bris.se

SOS Barnbyar
Ann-Christine Berg
Pressekreterare
Mobil: 0734-44 25 53
ann-christine.berg@sos-barnbyar.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • ekonomiskt utsatthet
  • barnfattigdom
  • socialt arbete
  • barn och ungdom

Regioner

  • Skåne

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se

Kontakter

Jeanette Ramnitz

Presskontakt Pressekreterare 0707-799 506