Pressmeddelande -

"Se hela mig!" Välkommen till en föreläsning i Stockholm om barns egna ord om sin psykiska ohälsa

BRIS presenterar en ny och helt unik studie om psykisk ohälsa hos barn och unga.

För BRIS berättar barn ofta sådant som de inte berättar för någon annan vuxen. Studien ger svar på varför barn hemlighåller viktig information för behandlare, skola och föräldrar. Barnen berättar hur de signalerar istället för att berätta, signaler som vuxenvärlden ofta har svårt för att förstå. Studien visar också vad som kan orsaka psykisk ohälsa och vilka konsekvenser, förutom lidandet, som ohälsan kan leda till. Hur fungerar samhällets stöd enligt barnen och hur stämmer det med barnens behov av hjälp?

Föreläsningen lägger också fokus på hur vi som vuxna kan hjälpa barn och unga att våga berätta och vad som enligt barnen är viktigt för att vuxnas stöd ska vara hjälpsamt.

Föreläsningen avslutas med en paneldiskussion med inbjudna gäster.

Föreläsare:
Karin Johansson, leg psykolog och utredare på BRIS.

Vid ej utnyttjad bokad plats debiteras deltagaren med 350 kr (avser kostnader för administration).

Datum: 2012-11-15
Tid:
09:00 – 12:00
Plats: Summit, Östermalmstorg
Grev Turegatan 30
Östermalmstorg
11438 Stockholm    
Pris: 0 kr   
Anmälan senast: 2012-11-08 via länk:
http://portal.bris.se/portal/page/portal/Bris/kursanm?_id=240112009

För mer information kontakta Anki Karlsson, anki.karlsson@bris.se, telefon 08-598 888 41

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • barn och ungdom
  • utsatta barn
  • tonårsutveckling

Regioner

  • Skåne

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se

Kontakter

Jeanette Ramnitz

Presskontakt Pressekreterare 0707-799 506