Pressmeddelande -

Sommarlovet svårt för många barn

”Det känns som jag inte har någon att vända mig till…” Flicka, 11 år Inför det stundande sommarlovet hör varje år de barn och ungdomar av sig som snarare räds istället för att glädjas inför ledigheten. BRIS har lång erfarenhet av att barn som lever i utsatthet vet att det vuxenstöd som finns tillgängligt i vardagen nu kommer att försvinna under flera månader. Läraren, fritidsledaren eller bästa kompisens mamma finns inte längre till hands. Skola, socialtjänst, barnpsykiatri med mera har stängt, går på sparlåga eller har vikarier. Barn som lever i familjer där missbruk, misshandel och andra övergrepp förekommer oroar sig särskilt det som ska komma. - Skolan är särskilt viktig för de utsatta barnen. Där finns det rutiner att gå efter, kompisar att vända sig till och vuxna som kan se. För den stora majoriteten barn som har grundtrygghet är sommarlovet välkommet, men för de barn som far mest illa blir ensamheten ännu större, säger BRIS generalsekreterare Göran Harnesk. Under förra sommaren var upplevelsen av svårare familjekonflikter den vanligaste orsaken att kontakta BRIS. Samtal och mejl om ensamhet, sorg och psykisk ohälsa är exempel på kontaktområden som är mer frekventa under sommarlovet jämfört med resten av året, medan kontakterna som berör mobbning avtar under juni och juli för att sedan intensifieras inför skolstarten. - Vad som är viktigt när en stor del av samhället semesterstänger är att förstärka barns och ungdomars möjlighet att kunna träffas tillsammans i grupper med vuxna ledare. Våra erfarenheter från såväl stödverksamheten som vår sajt rodasidorna.se är att barn själva efterlyser detta, säger Göran Harnesk. BRIS är en liten ideell organisation vars basverksamhet till största delen drivs av cirka 500 ideella medarbetare. Detta innebär att även Barnens Hjälptelefon - 0200 230 230 - tvingas minska sin tillgängliga öppettid vardagar med två timmar till 15-19 samt ha stängt lördag och söndag. Det finns dock alltid möjlighet för barn och ungdomar att mejla oss via BRIS-mejlen på BRIS.se samt gå in på rodasidorna.se för olika tips på verksamheter i hemkommunen under sommaren. Mer info: Göran Harnesk, generalsekreterare, tel 070 728 80 88 Gunnar Sandelin, presschef, tel 0708 102 120 Maria Rådlund, redaktör, Röda Sidorna 0708 51 39 98

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Jeanette Ramnitz

Presskontakt Pressekreterare 0707-799 506