Pressmeddelande -

Ta barnens parti – möt BRIS i Almedalen!

Barn- och ungdomsfrågor tenderar att försvinna i valdebatterna – och det vill BRIS ändra på! Därför är BRIS närvarande under hela Almedalsveckan med seminarier, partisamtal och spännande aktiviteter.

BRIS kommer att ha ett eget tält mitt emot Visby Högskola. Mer information om aktiviteterna i tältet kommer att skickas ut längre fram, men vi kan säga redan nu att nästan alla riksdagspartier och deras ungdomsförbund har tackat ja för att prata och diskutera med BRIS om barns- och ungas situation i Sverige idag.

BRIS håller tre egna seminarier under Almedalsveckan, alla i Visby Högskolas lokaler. Moderator för seminarierna är Gabriella Ahlström.
Till varje seminarium har politiker från de politiska blocken bjudits in.
Observera att deltagarlistan ännu ej är fullständig, utan kommer att kompletteras i takt med att inbjudna medverkande ger klartecken!

Söndagen 4 juli klockan 15.00 – 16.30
Utsatta barn i Sverige – deras situation och deras rättigheter.
Medverkande:
Ing-Marie Wieselgren, projektledare Sveriges Kommuner och Landsting
Eva Waltré, chef BRIS operativa verksamhet
Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS
Ulf Kristersson (M) socialborgarråd, Stockholm
Övriga medverkande meddelas senare

Måndagen 5 juli klockan 15.30 – 17.00
Mobbning och nätmobbning
Medverkande:
Lars Arrhenius, Barn- och elevombud
Johnny Lindqvist, expert ungdomskommunikation
Sofia Larsen, riksdagsledamot (c)
Rosie Skoog, regionchef BRIS region Mitt
Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS
Christina Elffors-Sjödin, rektor
Övriga medverkande meddelas senare.

Onsdag 7 juli klockan 10 – 11.30
Barns rätt till enskilda samtal samt de placerade barnen – hur ser deras situation ut?
Medverkande:
Fredrik Malmberg, Barnombudsman
Eva Waltré, chef BRIS operativa verksamhet
Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS
Övriga medverkande meddelas senare.

Ett schema för samtalen med riksdagspartierna och ungdomsförbunden under veckan kommer att läggas ut på BRIS.se!

För mer information om BRIS Almedalsvecka, kontakta presschef Cecilia Nauclér,
cecilia.naucler@bris.se, eller 0701-60 88 30

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se

BRIS samarbetspartners i Almedalen: DIST, Projektbolaget och Point.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • barn och internet
  • barn och ungdom
  • elevhälsa
  • utsatta barn
  • vuxenstöd
  • tonårsutveckling
  • nätmobbning
  • anti-mobbning

Regioner

  • Skåne

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om Bris finns på www.bris.se

Kontakter

Jeanette Ramnitz

Presskontakt Pressekreterare 0707-799 506