Pressmeddelande -

Ungdomar firar Barnkonventionen 15 år

Ungdomar från 50 organisationer som ingår i Nätverket för Barnkonventionen samlas i Stockholm 19-20 november för en hearing med regeringen och en manifestation: Den årliga hearingen där ungdomar frågar ut inbjudna ministrar om barns och ungdomars situation i Sverige, kommer i år att äga rum fredagen den19 november kl 13-16 på Sida Zenit, Sveavägen 20. Närvarande ministrar är socialminister Berit Andnor och ungdomsminister Lena Hallengren. Efter hearingen åker alla till Junibacken för att bland annat inviga utställningen ”Rätten till lek” tillsammans med biståndsorganisationen Plan Sverige. Lördagen den 20 november samlas ungdomarna kl 13-14 på Sergels Torg för att fira att Barnkonventionen fyller 15 år. De kommer att överlämna sina sypunkter, idéer och frågor om barns och ungdomars rättigheter i form av julklappar till regeringens representant, utrikesminister Laila Freivalds. - Unga människor från våra organisationer har väldigt många synpunkter på brister i sina rättigheter. Och de är otåliga, kanske framför allt när det gäller bristen på inflytande i skolan. De är också bekymrade över exempelvis flyktingbarns och fosterbarns rättigheter. Vi är stolta över dessa starka, talföra ungdomar, säger Elisabet Sandberg som är ordförande i nätverket. Bakgrunden till att Nätverket för Barnkonventionen ordnar årliga ministerhearings är att nätverket vart femte år, vid sidan av Sveriges officiella rapport, skickar en skuggrapport till FN:s Barnkommitté grundat på ungdomarnas utfrågningar. Syftet är att få en så nyanserad bild som möjligt av barns och ungdomars situation i Sverige. I början av oktober åkte ungdomar ur nätverkets organisationer till Genève för att träffa Barnkommittén. Ungdomar kommer även att finnas med i januari 2005 då den svenska regeringen ska besvara Barnkommitténs frågor. Som ett av de första länderna ratificerade Sverige den 20 november 1989 FN:s Konvention om Barnets Rättigheter. Idag har 192 länder gjort detsamma; det är bara USA och Somalia som står utanför. Varje ratificerande land ska vart femte år rapportera till FN hur man lyckats leva upp till konventionens artiklar. Mer information om hearing och firande kan fås genom nätverkets ordförande Elisabet Sandberg, Adoptionscentrum 08 587 499 11 el. 0703 474 289 samt vice ordförande Gunilla Awramidis Götestam, BRIS 08 598 888 32 eller 073 643 02 40

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Jeanette Ramnitz

Presskontakt Pressekreterare 0707-799 506