Pressmeddelande -

Välkommen till presskonferens och seminarium måndag 9 juni, 2008 för lanseringen av ”BRIS-rapport 2008 BRIS Vuxentelefon – om barn”

Presskonferensen hålls måndag den 9 juni klockan 09.00 i Maskinrummet på Nordic Sea Hotel, Vasaplan, Stockholm.

Talare på presskonferensen är Göran Harnesk, generalsekretare BRIS, Eva Waltré, chef BRIS stödverksamhet, samt Matilda Westerman, ledamot BRIS förbundsstyrelse.

Presskonferensen följs direkt av att ett seminarium utifrån BRIS-rapporten 2008 om BRIS Vuxentelefon – om barns teman: ”vad betyder föräldrastöd för barnen?”, ”förebyggande stöd till föräldrar”, ”problem i föräldrarollen”, ”när är det dags att söka hjälp?” samt en sammanfattning av de vuxnas röster och behov i BRIS Vuxentelefon – om barn under år 2007.

Media ombeds att anmäla sin närvaro på presskonferensen till Anna-Karin Sundström, annakarin.sundstrom@bris.se

Talare på seminariet är:
Sofi Magnusson och Hanna Martinsson, specialpedagoger Team Torpet i Norrköping
Marianne Lagher, psykolog Humlan, gymnasieskolans terapiverksamhet i Göteborg
Helén Thorén, BRIS-ombud region Syd
Eva Waltré, chef BRIS stödverksamhet

Moderator är Patrik Peter

Seminariet är gratis, men på grund av begränsat antal platser ombeds media och besökande att anmäla sig till Anna-Karin Sundström, annakarin.sundstrom@bris.se

Kaffe/té och frukt kommer att serveras. Seminariet beräknas sluta klockan 11.00.

Innehållet och statistik i BRIS-rapport 2008 om BRIS Vuxentelefon – om barn offentliggörs den 9 juni.

Ämnen

  • Sociala frågor

Kontakter

Jeanette Ramnitz

Presskontakt Pressekreterare 0707-799 506