Pressmeddelande -

Välkommen till presskonferens och seminarium när BRIS-rapporten 2010 lanseras den 3 februari på ”Rum för barn” i Kulturhuset i Stockholm.

Lanseringen inleds med presskonferens klockan 08.30 på ”Rum för barn”, våning 4, Kulturhuset, Stockholm.
Ingång via stora ingången vid Sergels Torg.

Under presskonferensen presenteras innehållet i BRIS-rapporten 2010.

Talare under presskonferensen är Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS, och Eva Waltré, chef BRIS operativa verksamhet.

Presskonferensen åtföljs av ett kortare fördjupande seminarium.
Seminariet beräknas börja 09.15 och avslutas klockan 10.45.

Moderator för seminariet är Ola Lindholm, chefredaktör Kamratposten och ledamot i BRIS förbundsstyrelse.

Medverkande i seminariet är förutom BRIS sakkunniga:

Per-Anders Rydelius, professor i barn- och ungdomspsykiatri Karolinska Institutet.
Lars Arrhenius, Barn- och elevombudsman (BEO)
Ulrika Carlsson, ordförande Riksdagens tvärpolitiska barngrupp
Monica Green, vice ordförande Riksdagens tvärpolitiska barngrupp.

Mer information om seminariet kommer att skickas ut längre fram, samt finnas tillgänglig på BRIS.se.

Antalet platser under presskonferens och seminarium är begränsat och därför ombeds media och åhörare att anmäla sig till Karin Hoff, karin.hoff@bris.se

Lättare förfriskningar serveras.

I BRIS-rapporten sammanställs varje år dokumentationen från BRIS stödkontakter i Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen. Genom exempel, statistik och analys ges en bild av barns och ungdomars liv och verklighet så som de själva beskriver den för BRIS.

För mer information kontakta presschef Cecilia Nauclér 0701-60 88 30, eller cecilia.naucler@bris.se

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se

 

 

 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Jeanette Ramnitz

Presskontakt Pressekreterare 0707-799 506