Pressmeddelande -

BRM Europe anställer expert på kommunikation i kris


Ola Hanson, med lång och bred erfarenhet av kommunikation och mediehantering, har anställts som ny konsult hos BRM Europe. Företaget stärker därmed sitt erbjudande till myndigheter och företag till att även omfatta kommunikation och medierelationer i kriser.

- Våra kunder efterfrågar allt oftare stöd, råd och utbildning i hur kommunikation och medierelationer hanteras. Media har en central roll i hur en krissituation uppfattas av både de inblandade och omgivningen. Hur väl informationen sköts avgör ofta om krisen utvecklas till en katastrof eller kan kontrolleras. Därför utvecklar vi nu denna del av vår verksamhet och anställer Ola som specialist, säger Per Holmgren, vd vid BRM Europe.

Med Ola Hanson utvidgar BRM sin kompetens till att omfatta allt från risk-, kris- och kontinuitetsplanering till att planera, öva, hantera och ge råd i frågor som gäller kommunikation och medierelationer.

- Att ha en god beredskap för hur kommunikation och information hanteras är minst lika viktigt som att ha en väl utarbetad och lättanvänd krisplan. Annars riskerar förtroendet för verksamheten eller varumärket raseras helt i onödan, säger Ola Hanson.

Ola Hanson kommer närmast från egen konsultverksamhet och har lång erfarenhet från kommunikations- och PR-branschen där han, bland annat, startat och drivit byråerna Informera inom Grey Communications samt VOX.

För mer information kontakta:

Per Holmgren, vd, BRM Europe, 070-753 67 46
Ola Hanson, kriskommunikationskonsult, BRM Europe 070-520 44 45

Om BRM Europe

BRM, Business Risk Management, grundades 1998 och är idag ett av Sveriges ledande företag inom risk- och krishantering. Företaget har ett 80-tal av landets mest välkända privata företag på kundlistan. Inom den offentliga sektorn arbetar BRM med fler än 50 olika myndigheter, exempelvis Finansinspektionen, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och SIDA. Uppdraget är att stärka organisationernas agerande och beredskap i händelse av kris eller oväntade händelser som riskerar att påverka verksamheten i negativ riktning.

BRM analyserar risker som finns i verksamheten. De arbetar med krisberedskap och krishantering, riskanalyser och riskhantering, mätning av säkerhetskultur, ledningssystem samt utbildningar för att förbättra säkerhetsstrukturer och personalens säkerhetsbeteende.

I och med den expansion som startade under 2007 bytte företaget namn till BRM Europe. Företaget har idag verksamhet i Stockholm och London.
Mer information på www.brmeurope.com

Ämnen

  • Kriser, tillbud