Pressmeddelande -

Idrott och bostäder samsas i ny Brommastadsdel

Stockholms Stad, IF Brommapojkarna och Solvalla planerar en gemensam satsning på en ny stadsdel i Bromma. Det kommer att skapas upp till 3 500 lägenheter och cirka 75 000 kvm kommersiella ytor samt en ny sportarena, en idrottsakademi, världens modernaste travanläggning samt hotell- konferensverksamhet. Den nya anläggningen kommer att finansieras genom Solvallas markområde.

I samband med att Stockholms Travsällskap och IF Brommapojkarna under våren lanserade sitt förslag till att skapa "Framtidens mötesplats" initierade staden tillsammans med Stockholms Travsällskap en utredning för att omlokalisera Solvalla travbana till stadens mark nordväst om Bromma Flygplats. Utredningen visar att det fungerar mycket bra att omlokalisera Solvalla och skapa en unik mötesplats med fokus på ungdomsidrott, utbildning och hästsport. Planen är att bygga en modern sportarena, en idrottsakademi, världens modernaste travanläggning samt hotell- konferensverksamhet på området.

Genom denna satsning frigörs mark som passar bra för bostäder. Stockholm växer och fler bostäder behövs kontinuerligt. De nya bostäderna blir en naturlig del av områdets övriga utveckling med bland annat det nya bostadsområdet Annedal och de förbättrade kommunikationerna via Tvärbanans nya dragning.

- Förslaget binder ihop den nya stadsdelen med det påbörjade Annedalsområdet och skapar en attraktiv miljö för boende och möten invid Bällstaån, säger Kristina Alvendal, Stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholms Stad.

Den planerade idrottsakademin innebär att Stockholms ungdomar får en möjlighet att kombinera utbildning och idrottsutövande. Behovet av anläggningar för ungdomsidrott och träning är stort, både i Västerort och i övriga Stockholm.

- Satsningen ligger helt rätt i tiden och är precis vad Stockholm behöver, att det skapas träningsmöjligheter för stadens barn- och ungdomar. Även att Solvalla och Brommapojkarna kan samverka för att bygga nya fantastiska arenor på stadens mark är mycket glädjande, säger Madeleine Sjöstedt, Kultur- och idrottsborgarråd, Stockholms Stad.

IF Brommapojkarna saknar idag träningsmöjligheter för klubbens breda ungdomsverksamhet samt representationslag. IF Brommapojkarna är därför i behov av en modern anläggning och arena för både ungdomar, damer och herrar.

- För att kunna bibehålla och utveckla både den viktiga och breda ungdomsverksamheten och våra elitlag, är en modern och ny anläggning med effektiva träningsmöjligheter en nödvändighet. Samtidigt kommer Idrottsakademin ge oss möjlighet att behålla våra talanger på hemorten och skapa bättre möjligheter för morgondagens stjärnor, säger Ola Danhard, klubbdirektör, IF Brommapojkarna.


För mer information:

Helena Öman
Pressekreterare hos Kristina Alvendal
076-12 29 222

Andreas Åström
Pressekreterare hos Madeleine Sjöstedt
076-12 29 486

Stefan Lundborg, VD Solvalla
Mobiltelefon: 070 560 60 00

Ola Danhard, Klubbdirektör IF Brommapojkarna
Mobiltelefon: 070 89 59 449


Bakgrund

Stadsbyggnadskontoret planerar för hur staden ska växa och utvecklas, på översiktsnivå och i detalj, handlägger bygglov och bidrag till handikappanpassning av bostäder samt framställer kartor för stadens alla behov. I de politiska inriktningsmålen ska staden planera för och bygga 15 000 bostäder under innevarande mandatperiod varav 1000 ska byggas i Stockholms city och 6000 ska vara hyreslägenheter.

IF Brommapojkarna som är Europas största fotbollsklubb, engagerar och aktiverar cirka 4 500 aktiva och ledare. För att kunna bibehålla och utveckla klubbens verksamhet krävs större, bättre och effektivare tränings- och matchresurser. IF Brommapojkarna är därför i behov av en modern fotbollsarena med goda träningsmöjligheter för hela föreningen.

Solvalla är norra Europas största travbana och drivs av Stockholms Travsällskap som anordnar travtävlingarna året om. Antalet besökare uppgår årligen till cirka 300 000. Svensk travsport är idag i behov av återväxt, både i form av nya aktiva utövare och en bredare publik. Satsningen inkluderar även ridsporten, som i dag saknar möjligheter att tillgodose behoven för aktiva och framtida utövare.

 

Ämnen

  • Sport

Regioner

  • Stockholm

BP är Europas största fotbollsförening. Vi har ca 4000 barn och ungdomar varav ca 1000 flickor och 3000 pojkar. Detta gör även BP till Sveriges största flickfotbollsförening. För att ta hand om alla våra spelare och lag har vi, utöver de anställda på Sportkontoret, drygt 700 ideellt arbetande ledare. Under 2017 genererade detta drygt 17900 aktiviteter i form av träningar och matcher fördelat på våra 257 lag i seriespel. BPs verksamhet är främst inriktad på barn och ungdom, vilket motsvarar ca 95 % av vår totala verksamhet. Knatteskolan (6-7 år) och vår lagverksamhet (8 år och uppåt) är kärnan i det vi gör. Utöver det bedriver BP även seniorverksamhet med både dam- och herrlag på elitnivå.

Kontakter

Peter Appelquist

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0729-310 174