Pressmeddelande -

Fröding i bild

Utställningen ”Fröding i bild” som visas på Bror Hjorths Hus 22 januari – 6 mars 2011 fokuserar på hur olika konstnärer genom åren avbildat Fröding i måleri, skulptur, fotografi och teckning. Ett drygt 20-tal konstnärers verk finns med i utställningen som baserar sig på inlån från egna samlingar, museer, institutioner och privatpersoner.

100 år efter sin död den 8 februari 1911 är Gustaf Fröding fort­farande en av de mest lästa och citerade svenska skalderna. Han föddes i Värmland 1860 men hans liv blev kort, han åldrades fort och dog endast drygt 50 år gammal. Märkt av sjukdom och alkoholism under hela sitt vuxna liv spänner hans diktning ändå från det gladaste, muntraste, ljusa till det dunklaste, sorgsna, svarta. Uppsala spelade en viktig roll för Fröding. Hit kom han första gången 1880 för att studera, men lämnade staden redan 1883, utan examen och efter att ha förslösat hela sitt fadersarv på sprit och flickor. Han debuterade 1891 och fortsatte under 1890-talet sitt diktande men med ständigt sviktande hälsa. 1896 sedlighetsåtalades Fröding för dikten ”En morgondröm” i vilken han skildrar ett kärleksmöte mellan man och kvinna på ett sätt som dåtiden inte förmådde uppskatta.  Några strofer i dikten ströks och han friades men återfick aldrig sin hälsa och behandlades på olika vårdhem, anstalter och mentalsjukhus under återstoden av sitt liv. Fröding kom tillbaka till Uppsala 1898 och vårdades fram till 1905 på Uppsala hospital nuvarande Ulleråker. Sina sista fem år bodde han och vårdades på villa Gröndal på Djurgården i Stockholm. Uppsala blev också Gustaf Frödings sista viloplats. Den 12 februari 1911 begravdes han på Uppsala Kyrkogård.

Representerade i utställningen är:

Richard Bergh, Karin Broos, Alfred Ekstam, Carl Eldh, Christian Eriksson, Bengtgöran Flood, Cecilia Fröding, Gustaf Fjaestad, Hans Hamngren, Bror Hjorth, Carl Agnar Jacobsson, Hans Kajtorp, Angela Lind-Bergström, Birger Ljungquist, Stig Olson, Herman Reijers, Börje Sandelin, Carl Erik Törner

Pressvisning: Torsdag 20 januari från kl. 13
för mer information, kontakta museichef tomas järliden på tel 018-567034 eller e-post tomas@brorhjorthshus.se

 

Pressbilder finns på vår hemsida: http://www.brorhjorthshus.se/press%20froding.html

 

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • bror hjorth
  • konst
  • konstnärer
  • måleri
  • gustaf fröding
  • fröding
  • skulptur

Regioner

  • Uppsala

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.

Kontakter

Tomas Järliden

Museichef Utställningar och museets övergripande verksamhet 018-567034