Pressmeddelande -

Publikrekord på Bror Hjorths Hus

PUBLIKREKORD PÅ BROR HJORTHS HUS

2018 blev ett besöksmässigt rekordår i Bror Hjorths Hus. Museet, som firade 40 år förra året, har aldrig tidigare haft så många besök. Det totala antalet, 26.545, var en ökning med 17% jämfört med 2017. Summan inkluderar besök från skola/förskola, konstskolor och bokade visningar för grupper. Det var dock antalet besök under museets öppettid för allmänheten som gjorde 2018 till en publiksuccé, dessa ökade med drygt 4.000 (+32% jämfört med 2017)!

“Vi har stadigt ökat våra besökssiffror sedan den fria entrén infördes och hade förra året flera utställningar som lockade många besökare”, säger museets intendent och marknadsförare Mattias Enström. Mest välbesökta var utställningarna med Sara-Vide Ericson, Nina Hemmingsson och Sara Lundberg.

“Vi jobbar mycket med det personliga mötet och har en unik miljö, Bror Hjorths hem och ateljé, att förmedla kunskaper och upplevelser i. Museet ska vara en välkomnande plats där besökaren känner sig sedd och bekräftad.”

Till 2019 har museet fått ett extra anslag från Kulturnämnden för att kunna behålla den höga kvaliteten i publikbemötandet även med ett ökat antal besökare.

FAKTA
Totalt antal besök i museet
2018 - 26.545 (nytt rekord!)
2017 - 22.840
2016 - 21.049

Besökare under öppettid
för allmänheten
2018 - 17.130
2017 - 13.022
2016 - 11.895
2012 - 17.448 (rekordår)

Totalt inkl konstvandringar och konstpedagogisk verksamhet i skolan
2018 - 27.992
2017 - 24.017
2016 - 21.674
2012 - 28.127 (rekordår)

Antalet besök i museet räknas manuellt. Detta bedöms ge en betydligt mer exakt siffra på besöksantalet än en automatisk räknare och besökssiffror mellan olika museer kan därför vara svåra att jämföra.

MER INFO?
Ring Bror Hjorths Hus
museichef Tomas Järliden
018-567034


Ämnen

  • Konst

Kategorier

  • rekord
  • publikrekord
  • museum
  • bror hjorths hus
  • bror hjorth

Regioner

  • Gävleborg

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.

Kontakter

Tomas Järliden

Museichef Utställningar och museets övergripande verksamhet 018-567034