Gå direkt till innehåll
Infografik Bröstcancerrapporten 2019
Infografik Bröstcancerrapporten 2019

Pressmeddelande -

Bröstcancerförbundet presenterar ny rapport: Individanpassad screening – framtiden för tidig upptäckt av bröstcancer

Sverige har varit ledande inom mammografi, när den infördes på 90-talet var den helt banbrytande. Men faktum är att mammografi bara upptäcker 2 av 3 tumörer. Idag finns andra metoder och mer information kring risk för bröstcancer som inte delges, trots att 8 av 10 kvinnor vill veta sin risk. För att alla tumörer ska upptäckas tidigt behövs individanpassad screening. Bröstcancerrapporten 2019 visar att det finns anledning att uppgradera det svenska screeningprogrammet för bröstcancer – forskningen, kvinnorna och professionen är redo.

Varje år drabbas 8 000 kvinnor av bröstcancer. Vissa har hög risk att drabbas medan andra har lägre risk. Trots detta screenas alla kvinnor på exakt samma sätt. Om man istället anpassade undersökningsmetoden efter individuella förutsättningar skulle betydligt fler bröstcancrar upptäckas tidigt.

8 av 10 kvinnor vill veta sin risk för bröstcancer

Idag finns det flera kända riskfaktorer för bröstcancer och årets Bröstcancerrapport visar att 8 av 10 kvinnor vill veta sin risk. Det finns idag olika riskmodeller och informationen skulle kunna delges kvinnor som går på mammografiscreening. Ändå tar dagens mammografiscreening inte hänsyn till kända riskmarkörer som till exempel hög täthet på körtelvävnaden i brösten.

– Det borde vara var kvinnas rättighet att få veta sin risk. Det är som att underlåta att berätta för en person att hen har för högt blodtryck för att behandling saknas. Känner du däremot till dina risker kan du vara mer vaksam på dina bröst och ditt levnadssätt, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Täta bröst en riskfaktor

I Sverige har drygt 40 procent av kvinnorna mellan 40–74 år så kallade täta bröst och omkring 10 procent har mycket täta bröst. Kvinnor med täta bröst är drabbade på två sätt, de har 4–6 gånger högre risk att drabbas av bröstcancer och dessutom är deras mammografibilder extra svåra att tyda då den täta körtelvävnaden kan dölja en potentiell tumör. Kvinnor med täta bröst behöver därför en mer individanpassad screening där undersökningsmetoder anpassas efter individuella förutsättningar. Metoderna blir dessutom hela tiden fler och bättre tack vare pågående forskning.

Mer än hälften av radiologerna är positiva till individanpassad screening

Bröstcancerrapporten 2019 visar att 9 av 10 radiologer inte erbjuder någon annan metod än mammografiundersökning för kvinnor med täta bröst. Samtidigt vill majoriteten, 52 procent, av radiologerna ha individanpassad screening.

– För att upptäcka alla cancrar tidigt och för att Sverige fortsatt ska ligga i framkant i bröstcancervård är individanpassad screening sannolikt nästa steg. Nu är det tid att kraftsamla och starta projekt där kvinnor undersöks på basen av sin risk och inte sin ålder, säger Per Hall, professor i strålningsepidemiologi vid Karolinska Institutet och ledare för Sveriges mest omfattande bröstcancerstudie, Karmastudien.

Bröstcancerrapporten 2019 visar att:

 • 8 av 10 kvinnor vill veta sin risk för bröstcancer
 • 3 av 4 kvinnor har inte hört om begreppet täta bröst, trots att risken för bröstcancer är 4-6 gånger större
 • 9 av 10 radiologer erbjuder ingen annan metod än mammografiundersökning
 • 8 av 10 radiologer har inga rutiner för att ge riskinformation vid mammografiundersökning
 • Över hälften av radiologerna är redo för en mer individanpassad screening

Bröstcancer i siffror:

 • Varje timme får en kvinna beskedet bröstcancer
 • Nära 8 000 kvinnor i Sverige per år får diagnosen bröstcancer
 • Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor
 • Två av tre fall upptäcks vid mammografiscreening

Utifrån Bröstcancerrapporten 2019 vill Bröstcancerförbundet:

 • Att alla kvinnor, om de vill, ska få information om sin brösttäthet och sin risk för bröstcancer bedömd efter genomförd mammografi.
 • Att kvinnor med täta bröst och hög risk för bröstcancer erbjuds screening med andra metoder och tätare intervaller.
 • Att socialstyrelsen utvärderar individanpassad bröstcancerscreening som en utveckling av det befintliga mammografiprogrammet.
 • Att det satsas mer resurser på forskning inom tidig upptäckt av bröstcancer för att utveckla effektiva screeningmetoder och möjligheter att identifiera kvinnor med hög risk.
 • Att de regionala mammografienheterna får utökade resurser för införande av individanpassad screening.

För mer information om täta bröst läs här: Täta bröst

Ladda ner rapporten här: Bröstcancerrapporten 2019 

Om Bröstcancerrapporten 

Bröstcancerrapporten är en årlig rapport som tas fram av Bröstcancerförbundet. Rapporten belyser viktiga frågor inom bröstcancervården för att alla kvinnor ska få bästa kända bröstcancervård. Årets upplaga belyser problematiken för kvinnor med täta bröst där mammografiscreening är otillräcklig och pekar på individanpassad screening som nästa naturliga steg för att förbättra svensk bröstcancervård. Rapporten bygger på resultat från två undersökningar, insikter från Karma-studien och fem djupintervjuer. Den ena undersökningen, utförd i samarbete med Novus, riktade sig till kvinnor mellan 40-74 år och resulterade i 524 webbintervjuer. Den andra undersökningen riktade sig till chefer på samtliga mammografienheter runt om i landet, med 25 respondenter är 15 av Sveriges 20 regioner representerade. Undersökningarna kartlägger vad kvinnor vet och vill veta kring risken med täta bröst samt hur det ser ut idag på mammografienheterna runt om i landet, vilka metoder som erbjuds och hur radiologer ställer sig till att införa en mer individanpassad screening.


Om Bröstcancerförbundet

Bröstcancerförbundet, som grundades 1982, har 11 000 medlemmar och samverkar med 33 bröstcancerföreningar runtom i landet. Med visionen om att ingen ska drabbas av bröstcancer stöder Bröstcancerförbundet patientnära bröstcancerforskning, ger stöd och rehabilitering till drabbade och driver opinion i bröstcancerfrågor. Med ditt bidrag kan vi göra mer för fler. Bli medlem på bröstcancerförbundet.se eller swisha en gåva till 900 59 19. Vi höjer rösten för brösten, varje dag, året om. Läs mer om vår verksamhet på bröstcancerförbundet.se

Presskontakt

Sara Wretblad Carreras

Sara Wretblad Carreras

Presskontakt Kommunikationschef + 46 70 924 87 89

Relaterat material