Pressmeddelande -

Revolutionerande återvinningslösning från Brother

Brothers nya, innovativa återvinningslösning minskar mängden ny plast i Europa.

Den ledande skrivartillverkaren Brother har skapat nya lösningar för insamling och återtillverkning av använda tonerkassetter sedan 2004. Från början samlade Brother in och återanvände de slitfasta delarna i tonerkassetten.

Genom att tillämpa tänkesättet i den cirkulära ekonomin har Brother nu utvecklat hållbara återvinningstekniker som gör det möjligt att tillvarata och återvinna allt material från använda tonerkassetter för att producera nya kassetter.

Den innovativa lösningen återvinner de kassetthöljen som Brother inte kan återtillverka fullt ut. Viktiga delar tillvaratas och återanvänds, samtidigt som plasten från ytterhöljet mals ned och används för att gjuta nya produkter enligt samma standarder som gäller för nytt råmaterial.

Det nya steget innebär att varje del av en tonerkassett som returneras till fabrikerna i Wales och Slovakien nu antingen återtillverkas, återanvänds eller återvinns, vilket minskar behovet av att använda ny plast. Den här lösningen innebär stora hållbarhetsmässiga och etiska fördelar.

Julian Cooper, miljö- och hållbarhetsansvarig på Brother (UK) kommenterar utvecklingen på följande sätt:

– Det här är en enorm milstolpe för Brother och ett stort steg framåt i vårt arbete för att skapa mer hållbara utskrifter och bidra till en cirkulär ekonomi i hela Europa.

– Tack vare den extremt höga kvaliteten i våra material har vi kunnat uppnå 100 % återvunnen HIPS (High Impact Polystyrene) som uppfyller de högt ställda kraven och mekaniska kriterierna. Att kunna framställa en tonerkassett av 100 % återvunnen plast av samma kvalitet som en helt nytillverkad kassett är en fantastisk prestation, och vi är enormt stolta över att kunna erbjuda den här kassetten till miljömedvetna konsumenter och företag som vill uppnå sina miljömål.

– Brother-koncernen arbetar mot högt ställda koldioxidmål, och det här framsteget hjälper oss att uppnå dessa mål före utsatt tid. Tack vare vår egen gjutningsanläggning kan vi genomföra den här satsningen för en cirkulär ekonomi som minskar avfallet och innebär många framtida miljösatsningar inom Brother, fortsätter Julian Cooper.

– Utöver de uppenbara fördelarna gynnar vår återvinning av tonerkassetter även vår välgörenhetspartner Cool Earth. För varje bläckpatron och tonerkassett som återlämnas till Brother för återvinning donerar vi pengar till Cool Earth och deras arbete för att hjälpa regnskogens ursprungsbefolkning att förhindra avskogning och motverka klimatförändringar.

Användningen av 100 % återvunnet material är ett led i Brothers strävan att inte skicka något avfall på deponi och bidrar till en hållbar cirkulär ekonomi som stöder FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Kassetterna säljs nu parallellt med nytillverkade förbrukningsartiklar i hela Europa.

Ämnen

  • Hobby

Kategorier

  • brother
  • tonerkassett
  • återvinning
  • skrivare
  • svanen

Brother Sverige, filial till Brother Nordic A/S, Danmark är ett försäljningsbolag för Brothers produkter på den svenska marknaden. Företaget är en av de ledande aktörerna på skrivarmarknaden och har kontor i Göteborg. Brother Sverige har 21 anställda. Genom ett väl utvecklat nät av återförsäljare är både produkter och service tillgängliga över hela Sverige.

Brother är en av världens ledande tillverkare av skrivare, faxar, multifunktionsmaskiner, märkmaskiner, skriv- och symaskiner. Våra produktionsenheter är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Produkterna kännetecknas genomgående av unika tekniska innovationer.

Läs gärna mer på www.brother.se och www.brother.com.

Kontakter

Thomas Björnfalk

Presskontakt Country Manager 031-7341213

Fredrik Pauli

Presskontakt Produktchef 031-7341215