Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Brottsofferjourernas riksstämma - låt oss ge vittnestöd redan vid polisutredning

I helgen den 12-13 maj håller Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ sin riksstämma. Pressen hälsas varmt välkommen. Program bifogas spm pdf-fil nedan. Möjligheter att ställa frågor kommer att finnas. Ask versus Bodström Till stämman kommer justitieminister Beatrice Ask samt justitieutskottets ordförande Thomas Bodström. De kommer att hålla anföranden och debattera. De lokala brottsofferjourernas representanter får även möjlighet att ställa frågor direkt till de båda beslutsfattarna. Till stämman kommer också Brottsoffermyndighetens generaldirektör Margareta Bergström. BrOM är en viktig samarbetspart för BOJ, inte minst vad gäller vittnesstödsverksamheten som många jourer bedriver parallellt med stödpersonsverksamhet. Brottsoffermyndigheten står idag som huvudman för vittnesstödsverksamheten, medan jourerna leder och samordnar de ideella vittnesstödinsatserna. Vittnesstöd redan vid polisutredningen En central fråga för Brottsofferjourernas Riksförbund är att målsägande och vittnen tidigare i rättsprocessen ska få träffa ett vittnesstöd. Idag möter och informerar vittnesstöden målsägande och vittnen vid tingsrätten. Vittnesstöden är neutrala i själva rättsfrågan och inriktar sig på att förklara och informera i samband med rättegång. Men många vittnen och målsägande behöver känna sig trygga och välinformerade långt tidigare. Många är rädda för att vittna och oroliga att utsättas för hot och repressalier. Därför önskar nu Brottsofferjourernas Riksförbund ta ett steg vidare med sin vittnesstödsverksamhet. Brottsofferjourernas Riksförbund vill erbjuda vittnesstöd redan vid de tidigare stegen i rättskedjan. Till exempel vid polisanmälan och utredningsförhör. Brottsoffers rättigheter – BOJs utmaning Över 200 deltagare från de lokala brottsofferjourföreningar träffas på riksstämman i helgen för att tillsammans staka ut framtiden för de närmsta två åren. 19 motioner ska behandlas; om till exempel behovet av att analysera sjukskrivningstider för brottsoffer som får stöd eller ej, om unga brottsoffers rätt att få rättegång inom en viss tid. Utifrån jourernas dagliga möten med totalt närmare 50 000 brottsdrabbade finns en gedigen kunskap om brottsoffers villkor. Ofta omsätts inte lagar, riktlinjer och handlingsplaner i praktiken utan stannar i teorin. Ny styrelse till Brottsofferjourernas Riksförbund ska väljas. Flera kända namn på brottsofferområdet finns på valberedningens förslagslista. Kontaktperson: Förbundsordförande professor emeritus Hans Klette 046-2111974 Informatör Ninna Mörner 08-55 609 282 alt. 073-973 86 02 Kort om BOJ: På de lokala brottsofferjourerna finns stödpersoner och ofta även vittnesstöd som ger stöd till brottsdrabbade. Stödpersonerna ger medmänskligt samtalsstöd men även information till brottsoffer och deras anhöriga. Insatserna längd kan se väldigt olika ut. Vittnesstöden möter och informerar vittnen och målsägande vid rättegångsförhandling. Insatsen består oftast av ett enda möte i samband med rättegång. Brottsofferjourernas Riksförbund erbjuder utbildning och möjligheter till metodutveckling och stöd i kvalitetsarbetet. Riksförbundet erbjuder möjlighet att koppla sig till en nationell telefoncentral, där man idag kan svara på åtta språk. Riksförbundet producerar en tidning, en webbplats samt tar fram informationsmaterial om brottsofferfrågor. Vidare bedriver Riksförbundet opinionsbildning kring brottsoffers villkor och jourernas verksamhet. Samt att Riksförbundet årligen sammanställer statistik över jourernas möten med brottsoffer och genomför vissa undersökningar om detta.

Ämnen


Brottsofferjouren är en sekulär och partipolitiskt obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten med oss, stödet är kostnadsfritt, vi har avgett tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs. Vi har omkring 60 lokala jourer runtom i landet med sammanlagt cirka 1 300 volontärer. Vi erbjuder medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår, information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor, stöd vid eventuell rättegång samt hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag. Det spelar ingen roll vem du är eller vilket brott du har utsatts för. Grunden i vårt arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

Brottsofferjouren Sverige driver den nationella telefonlinjen för brottsofferstöd, 116 006, och erbjuder genom Stöd på eget språk kontakt med volontärer som talar över 20 olika språk. Läs mer på www.brottsofferjouren.se.

Kontakter

Fredrik Mellqvist

Fredrik Mellqvist

Presskontakt Generalsekreterare 08-550 486 08
Sven-Erik Alhem

Sven-Erik Alhem

Presskontakt Förbundsordförande 073-973 86 00

Relaterat innehåll

Vi stöttar alla brottsoffer, vittnen och anhöriga

Brottsofferjouren är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Det spelar ingen roll vem du är eller vilket brott du har utsatts för.
Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten med oss, stödet är kostnadsfritt, vi har tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs. Vi har omkring 70 lokala jourer runtom i landet med sammanlagt cirka 1 300 volontärer. Våra volontärer har genomgått en 30 timmar lång utbildning samt praktik. Varje år ger Brottsofferjouren stöd till cirka 70 000 brottsdrabbade. Grunden i vårt arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

Brottsofferjouren Sverige
Hammarby fabriksväg 25, 6 tr.
120 30 Stockholm
Sweden