Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Brottsoffers rättigheter uppmärksammades på europeisk konferens

Den årliga konferensen "Victim Support Europe" ägde rum i Berlin för 24:e gången den 27-28 maj med huvudtemat: "Justice for Victims of Crime in Europe". Från Sverige deltog för Brottsofferjourernas Riksförbund ordföranden Sven-Erik Alhem och generalsekreteraren Eva Larsson. Från departements- och myndighetssidan i Sverige deltog också företrädare för Justitiedepartementet och Brottsoffermyndigheten.

EU:s juridiske kommissionär framhöll att EU måste göra allt för att ge alla brottsoffer bästa möjliga stöd. Väldigt viktigt, ansåg också alla deltagare, är att vi noga kontrollerar hur väl det juridiska systemet fungerar och hur väl brottsoffren blir bemötta och behandlade.


Sven-Erik Alhem fick möjligheten att under konferensen sammanträffa med Lord Justice Thomas, president för ENCJ (European Network of Councils for the Judiciary), och kunde i samtal med honom framhålla vikten av en allmänt sett högre kvalitet på förundersökningarna för att därigenom förbättra möjligheterna för alla brottsoffer att få sina rättigheter tillgodosedda. Sven-Erik Alhem underströk också att "late justice coud mean no justice at all to victims."

För mer information kontakta:

Eva Larsson, generalsekreterare: 073-973 86 01

Sven-Erik Alhem, ordförande: 073-973 8600 eller 0708-577600

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Mellqvist

Fredrik Mellqvist

Presskontakt Generalsekreterare 08-550 486 08
Sven-Erik Alhem

Sven-Erik Alhem

Presskontakt Förbundsordförande 073-973 86 00

Vi stöttar alla brottsoffer, vittnen och anhöriga

Brottsofferjouren är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Det spelar ingen roll vem du är eller vilket brott du har utsatts för.
Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten med oss, stödet är kostnadsfritt, vi har tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs. Vi har omkring 70 lokala jourer runtom i landet med sammanlagt cirka 1 300 volontärer. Våra volontärer har genomgått en 30 timmar lång utbildning samt praktik. Varje år ger Brottsofferjouren stöd till cirka 70 000 brottsdrabbade. Grunden i vårt arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

Brottsofferjouren Sverige

Hammarby fabriksväg 25, 6 tr.
120 30 Stockholm
Sweden