Skip to main content

Positivt med större vikt vid tidiga vittnesmål

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2019 13:09 CEST

Sven-Erik Alhem.

– Med den utveckling vi nu har mot en allt större vittnesobenägenhet och rädsla framför allt gällande den grövre kriminaliteten är detta av stor betydelse, säger Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige.

Brottsofferjouren Sverige ser positivt på att även BRÅ nu sätter fokus på de tidiga och väl dokumenterade förhörsutsagorna från bevispersoner. Om de tidiga förhören på ett bra sätt tas upp och videodokumenteras bör det få större betydelse i domstolarna om berättelsen där blir en annan eller om målsäganden eller vittnet inte säger något alls.

– Bättre dokumenterade videoförhör under förundersökningarna ökar förutsättningarna för domstolarna. Detta förekommer men borde vara en regelmässighet, åtminstone vid allvarligare brott, menar Sven-Erik Alhem.

Stöd som ger kraft. Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsutsatta, anhöriga och vittnen. Med FN:s mänskliga rättigheter som grund arbetar vi för att alla brottsoffer ska få det stöd de har rätt till enligt EU:s brottsofferdirektiv. Utbildade stödjare engagerar sig på landets cirka 70 lokala brottsofferjourer som är anslutna till förbundet Brottsofferjouren Sverige. Brottsofferjouren startade 1984 och drivs med medel från Brottsofferfonden och Socialstyrelsen samt genom gåvor och bidrag till 90-kontot. Kommuner och landsting ger stöd till det lokala arbetet. Läs mer på www.brottsofferjouren.se.