Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stor kartläggning: Så mycket satsar varje kommun på ideellt brottsofferstöd

Kommunernas bidrag till ideellt brottsofferstöd varierar stort över landet. Men kommuner som valt att teckna ett avtal med sin lokala brottsofferjour ligger i framkant. Det visar en ny undersökning från Brottsofferjouren Sverige där kommunernas bidrag till de lokala brottsofferjourerna för 2018 har kartlagts.

– Varje kommun har ansvar för att invånarna ska erbjudas stöd om de utsätts för brott. De flesta kommuner förlitar sig på stödet som den lokala brottsofferjouren ger och då måste de också ge jouren förutsättningar att driva en långsiktig och stabil verksamhet, säger Fredrik Mellqvist, tillförordnad generalsekreterare, Brottsofferjouren Sverige (BOJ).

2,82 kronor per invånare i snitt
Bidragen varierar stort över landet. Ett tiotal kommuner ger mer än 6 kronor per invånare. I 22 av landets kommuner har ansökan om bidrag fått avslag eller lämnats utan svar.

De 236 kommuner som ger ett bidrag ger i genomsnitt 2,82 kronor per invånare. En liten ökning sedan 2015 då snittet var 2,51 kronor per invånare.

Kommuner med avtal ger mer
Kommuner som har tecknat avtal med sin lokala brottsofferjour utmärker sig i undersökningen. De kommuner som har IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) med sina brottsofferjourer ger i genomsnitt högre bidrag till verksamheten – 4,02 kronor per invånare.

– Avtal som skrivs över flera år ger en långsiktig hållbar ekonomisk lösning och säkrar kontinuiteten för den brottsofferstödjande verksamheten. Det tydliggör också respektive parts åtaganden. Dessutom sparar det tid och pengar för båda parter som inte årligen behöver lämna in respektive ta ställning till nya ansökningar om bidrag, säger Fredrik Mellqvist.

Brottsofferstöd i 279 kommuner
Brottsofferjouren finns i 279 av 290 kommuner. I BOJ:s kommunbidragsundersökning har samtliga 73 jourer, som är registrerade som medlemsföreningar i BOJ, svarat på frågor om bidrag från och avtal med kommunerna.

Hela undersökningen finns att hämta på www.brottsofferjouren.se/om-oss/press/rapporter

Ämnen


Stöd som ger kraft. Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsutsatta, anhöriga och vittnen. Med FN:s mänskliga rättigheter som grund arbetar vi för att alla brottsoffer ska få det stöd de har rätt till enligt EU:s brottsofferdirektiv. Utbildade stödjare engagerar sig på landets cirka 70 lokala brottsofferjourer som är anslutna till förbundet Brottsofferjouren Sverige. Brottsofferjouren startade 1984 och drivs med medel från Brottsofferfonden och Socialstyrelsen samt genom gåvor och bidrag till 90-kontot. Kommuner och landsting ger stöd till det lokala arbetet. Läs mer på www.brottsofferjouren.se.

Presskontakt

Fredrik Mellqvist

Fredrik Mellqvist

Presskontakt Generalsekreterare 08-550 486 08

Vi stöttar alla brottsoffer, vittnen och anhöriga

Brottsofferjouren är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Det spelar ingen roll vem du är eller vilket brott du har utsatts för.
Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten med oss, stödet är kostnadsfritt, vi har tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs. Vi har omkring 70 lokala jourer runtom i landet med sammanlagt cirka 1 300 volontärer. Våra volontärer har genomgått en 30 timmar lång utbildning samt praktik. Varje år ger Brottsofferjouren stöd till cirka 70 000 brottsdrabbade. Grunden i vårt arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

Brottsofferjouren Sverige
Hammarby fabriksväg 25, 6 tr.
120 30 Stockholm
Sweden