Gå direkt till innehåll
Jag vill veta – allt om dina rättigheter vid brott

Nyhet -

Jag vill veta – allt om dina rättigheter vid brott

Brottsoffermyndigheten har tagit fram ett helt nytt informationsmaterial till barn och unga som utsatts för brott. På Jag vill veta finns målgruppsanpassad information till barn i åldrarna 4-17 år. Barn behöver få information om vad som är brottsligt men också information om hur man kan agera och var man kan få hjälp.

Brottsoffermyndigheten har tagit fram ett helt nytt informationsmaterial till barn och unga som utsatts för brott. På Jag vill veta finns målgruppsanpassad information till barn i åldrarna 4-17 år. Barn behöver få information om vad som är brottsligt men också information om hur man kan agera och var man kan få hjälp.

Brottsoffermyndigheten finns i Almedalen på Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21, med två seminarier om barn, brott och rättigheter.
Seminarierna genomförs vid två tillfällen:
Tisdagen den 1/7 kl. 15.45 – 16.45
Torsdagen den 3/7 kl. 9.45 – 10.45

Välkomna!

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Ulf Hjerppe

Ulf Hjerppe

Presskontakt Chef för Kunskapscentrum och Brottsofferfonden Ulf är enhetschef och ansvarar för myndighetens presskontakter. 070-619 57 54
Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Presskontakt Kommunikatör 090-70 82 33

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja alla brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen.

Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:
● besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer
● kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
● finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
● vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

Brottsoffermyndigheten svarar gärna på frågor om ersättning i samband med brott. Ring myndighetens servicetelefon 090-70 82 00, så får du tala med en handläggare på brottsskadeenheten.