Gå direkt till innehåll
Barn som utsätts för brott får inte tillräcklig information

Pressmeddelande -

Barn som utsätts för brott får inte tillräcklig information

Anmälningarna om brott mot barn har ökat senaste åren samtidigt som mörkertalet är stort. Trots att myndigheter har ansvar att informera brottsoffer är det många barn utsätts för brott utan att få den information de har rätt till. Brottsoffermyndighetens nya informationsmaterial jag vill veta är målgruppsanpassad information till barn om brott, stöd och rättigheter.

-  Nu har barnen möjlighet att själva få information som är riktad direkt till dem, något som tidigare har saknats. Vi hoppas att så många barn och unga som möjligt ska få kännedom om sidan för att få kunskap om vad som är brottsligt och konsekvenser av olika sätt att agera, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

På jagvillveta.se kan barn själva ta reda på information om vad som är brottsligt men också information om hur man kan agera och var man kan få hjälp. Informationen är målgruppsanpassad till barn i åldrarna 4-17 år.

I mars 2013 fick Brottsoffermyndigheten uppdrag att i samverkan med Barnombudsmannen ta fram information till barn och unga som har utsatts för brott.  Resultatet av uppdraget är en webbplats med bland annat spel, filmer och citat från barn och unga. För den yngsta målgruppen finns även barnboken Liten, som tagits fram i samverkan med Stina Wirsén. Boken handlar om att våga berätta och om vuxnas ansvar att agera.


Kontaktpersoner:

Annika Öster                                          Ulf Hjerppe
Generaldirektör                                      Informationschef
E-post: aos@brom.se                            E-post: uhj@brom.se
Mobil: 070-677 63 14                             Mobil: 070-619 57 54

Ämnen

Kategorier


Myndighetens övergripande mål är att arbeta för att främja alla brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen.

Brottsoffermyndigheten har nationellt ansvar för tre verksamhetsområden:

  • Brottsskadeersättning
  • Brottsofferfonden
  • Kunskapscentrum


 

Kontakter

Ulf Hjerppe

Ulf Hjerppe

Presskontakt Chef för Kunskapscentrum och Brottsofferfonden Ulf är enhetschef och ansvarar för myndighetens presskontakter. 070-619 57 54
Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Presskontakt Kommunikatör 090-70 82 33

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja alla brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen.

Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:
● besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer
● kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
● finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
● vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

Brottsoffermyndigheten svarar gärna på frågor om ersättning i samband med brott. Ring myndighetens servicetelefon 090-70 82 00, så får du tala med en handläggare på brottsskadeenheten.