Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Högre ersättning till kvinnor utsatta för upprepat våld i nära relation

Brottsoffermyndigheten har beslutat att höja ersättningsnivåerna för kränkning vid kvinnofridsbrott. Det är framför allt den skärpta synen på brottsligheten som är anledningen till höjningen.

Nämnden för brottsskadeersättning har fattat beslut i nio ärenden där kvinnor blivit utsatta för grov kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning av en nuvarande eller tidigare partner. Samtliga kvinnor får högre ersättning än vad de blivit tilldömda i domstol. De beslutade nivåerna ligger på 50 000 till 100 000 kronor beroende på omständigheterna i de enskilda fallen. Tidigare var Brottsoffermyndighetens utgångspunkt vid den här typen av brott en ersättning på 30 000 kronor och uppåt.

– De nya nivåerna kan ge vägledning vid begäran om ersättning i liknande fall. Vår förhoppning är att det också kan leda till ändrad praxis i Sveriges domstolar, säger Åsa Lundmark, chef vid Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet.

Allvarligt samhällsproblem

Höjningen motiveras av ett förändrat penningvärde och att synen på brottsligheten har skärpts, något som bland annat lett till ändringar i straffskalan.

– Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och en angelägen fråga för Brottsoffermyndigheten. Det är mycket glädjande att nämnden nu beslutat om en höjning, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

En av de nio kvinnorna utsattes för åtta fall av misshandel och ett olaga hot av sin sambo under cirka ett års tid. Mannen utsatte henne bland annat vid flera tillfällen för strypvåld. Kvinnan fick brottsskadeersättning för kränkning med 100 000 kronor.

Systematisk kränkning

Brottsoffermyndigheten skriver i besluten att det inför beslut av ersättningsnivåer är viktigt att ta hänsyn till allvaret i de enskilda gärningarna, hur ofta de ägt rum och under hur lång tid. Det är också angeläget att uppmärksamma att brottsligheten innebär en press och en systematisk kränkning som kan skapa oro, otrygghet och rädsla hos den utsatta personen. Dessutom ska det ses som försvårande omständigheter att brotten begås av någon som den utsatta ska kunna känna förtroende för, oftast i hemmet och inte sällan inför de gemensamma barnen.

– Att leva i en relation där du utsätts för psykiskt och fysiskt våld innebär en mycket allvarlig integritetskränkning. De nya ersättningsnivåerna bidrar förhoppningsvis till en större upprättelse för de utsatta personerna och har även ett viktigt signalvärde för att visa hur allvarlig den här brottsligheten är, säger Åsa Lundmark.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Ingela Ackemo, jurist på brottsskadeenheten
Telefon: 090-70 82 70
E-post: ingela.ackemo@brottsoffermyndigheten.se

Anna Sundén Larsson, jurist på brottsskadeenheten
Telefon: 090-70 82 30
E-post: anna.sunden.larsson@brottsoffermyndigheten.se

Ämnen

Kategorier


Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen.

Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:

  • besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer
  • kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
  • finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
  • vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

www.brottsoffermyndigheten.se

Presskontakt

Ulf Hjerppe

Ulf Hjerppe

Presskontakt Chef för Kunskapscentrum och Brottsofferfonden Ulf är enhetschef och ansvarar för myndighetens presskontakter. 070-619 57 54

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja alla brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen.

Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:
● besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer
● kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
● finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
● vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

Brottsoffermyndigheten svarar gärna på frågor om ersättning i samband med brott. Ring myndighetens servicetelefon 090-70 82 00, så får du tala med en handläggare på brottsskadeenheten.