Gå direkt till innehåll
Kampanj om frivilligt sex nådde sju av tio unga

Pressmeddelande -

Kampanj om frivilligt sex nådde sju av tio unga

Närmare sju av tio unga i åldrarna 18–25 år har fått information om Sveriges nya sexualbrottslagstiftning genom en kampanj av Brottsoffermyndigheten. Lagstiftningen och kampanjens huvudbudskap är att sex är alltid frivilligt, annars är det ett brott.

– Budskapet var tydligt, enkelt och kortfattat och med hjälp av tre kända ambassadörer har målgruppen lyssnat och tagit till sig budskapet. En framgångsfaktor har varit att vi satsat mycket på att sprida information digitalt, säger Annika Öster, Brottsoffermyndighetens generaldirektör.

Av fri vilja

Brottsoffermyndigheten har i uppdrag från regeringen att under 2018–2020 informera och utbilda om den nya sexualbrottslagstiftningen. För att sprida information om den nya lagstiftningen till unga i åldern 18–25 år tog myndigheten i höstas fram en kampanj med namnet Av fri vilja. Huvudbudskapet var ”Sex är alltid frivilligt, annars är det ett brott.” Tre kända personer var ambassadörer för kampanjen, skådespelaren Ellen Bergström, musikern Oskar Linnros och e-sportaren Emil ”HeatoN” Christensen. Kampanjen hänvisade vidare till webbplatsen frivilligtsex.se där det finns mer information om lagstiftningen.

Ny kunskap med hjälp av ett tydligt budskap

En utvärdering av kampanjen visar att den har fått ett mycket stort genomslag i målgruppen. Hela 92 procent av de tillfrågade anger att kampanjens budskap är tydligt. Brottsoffermyndigheten har nått ut till nästan sju av tio, 67 procent, i målgruppen. Undersökningen talar för att kampanjen nått nästan 700 000 personer i åldern 18–25 år i Sverige.

Trots att kunskapen om den nya sexualbrottslagstiftningen var mycket hög även innan kampanjen uppger 28 procent att kampanjen har gett dem ny kunskap. Därutöver anser 47 procent att kampanjen har gjort dem mer positiva till lagstiftningen. Uppföljningen visar också att 20 procent av målgruppen uppger att kampanjen fått dem att prata mer om frågan.

Undersökningen genomfördes mellan den 19 december 2018 och den 8 januari 2019. Resultatet är representativt för befolkningen och bygger på 957 insamlade svar i åldrarna 18–25 år via Kantar Sifos webbpanel.

760 000 besök på webbplatsen

Webbplatsen frivilligtsex.se har från lanseringen den 5 november till den 31 december 2018 haft närmare 760 000 besök. På kampanjens Youtube-kanal har filmerna visats cirka 4,7 miljoner gånger.
– Vi kan se att kampanjen har bidragit till ökad kunskap om att det finns en ny sexualbrottslagstiftning och vad den innebär. Nu hoppas vi att kampanjen tillsammans med de kommande utbildningsinsatserna även kommer att bidra till förbättringar för brottsoffer och leda till brottsförebyggande effekter, säger Annika Öster.

Pressbilder och filmer

Mapp med pressbilder
Filmer

För mer information, kontakta gärna:

Ulf Hjerppe, enhetschef på Brottsoffermyndigheten
Mobiltelefon: 070-619 57 54
E-post: ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

Karin Wikman, kommunikatör vid Brottsoffermyndigheten
Telefon: 072-247 11 09
E-post: karin.wikman@brottsoffermyndigheten.se

Länkar

Webbplatsen frivilligtsex.se
Kampanjen på Instagram
Kampanjen på Youtube

Om regeringsuppdraget

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida information om innebörden av en ny sexualbrottslagstiftning till relevanta målgrupper. Det har i ett första steg resulterat i den kampanj som beskrivs i pressmeddelandet. Myndigheten ska också ta fram en webbaserad utbildning och en lärarhandledning om den nya lagstiftningen. Målgruppen är i första hand unga i åldern 13–25 år och vuxna som möter ungdomar i sin vardag. Uppdraget ska slutredovisas senast den 11 december 2020.
Läs mer om regeringsuppdraget.

Ämnen


Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen.

Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:

  • besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer
  • kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
  • finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
  • vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

www.brottsoffermyndigheten.se

Presskontakt

Ulf Hjerppe

Ulf Hjerppe

Presskontakt Chef för Kunskapscentrum och Brottsofferfonden Ulf är enhetschef och ansvarar för myndighetens presskontakter. 070-619 57 54

Relaterat innehåll

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja alla brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen.

Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:
● besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer
● kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
● finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
● vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

Brottsoffermyndigheten svarar gärna på frågor om ersättning i samband med brott. Ring myndighetens servicetelefon 090-70 82 00, så får du tala med en handläggare på brottsskadeenheten.