Gå direkt till innehåll
Ny webbplats ska guida brottsoffer

Pressmeddelande -

Ny webbplats ska guida brottsoffer

Brottsoffer behöver komma i kontakt med många olika myndigheter. Det kan upplevas svårt i en redan utsatt situation. För att göra situationen enklare har Brottsoffermyndigheten tagit fram webbplatsen Brottsofferguiden. Där går det att få information som är anpassad efter olika typer av brott, ålder och vilket steg i rättsprocessen som är aktuellt.

– Utgångspunkten är att den som utsatts för brott inte ska behöva leta efter svar på sina frågor på olika webbplatser utan hitta rätt information på ett och samma ställe. Brottsoffer ska inte behöva ha kunskap om vilken myndighet som ansvarar för vad i rättsprocessen, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Får anpassad information

En besökare på Brottsofferguiden får börja med att kryssa i vilket brott som hen har blivit utsatt för. Därefter får personen ange sin ålder och slutligen var i rättsprocessen personen är, till exempel om en polisanmälan är gjord eller om det varit rättegång. Utifrån valen får besökaren anpassad information.

– All information är inte relevant för alla brottsoffer. Vi vill därför hjälpa den enskilda att sortera den information som finns. På webbplatsen finns också checklistor för varje steg i rättsprocessen för att hjälpa brottsoffer att komma ihåg det viktigaste, säger Fredrik Selin, projektledare för Brottsofferguiden.

Utöver checklistor finns också filmer, bland annat en dramatiserad rättegång som kan ge brottsoffer en bättre förberedelse för vad som väntar och på så sätt skapa trygghet. Brottsofferguiden innehåller också många kontaktuppgifter för den som behöver stöd och hjälp eller mer information.

Viktigt med rätt information vid rätt tillfälle

Under 2017 undersökte Brottsoffermyndigheten i ett regeringsuppdrag hur brottsoffer uppfattat den information som de fått under brottmålsprocessen.
– En viktig slutsats från vår kartläggning var att informationen kan vara svår att ta till sig, bland annat eftersom den inte alltid är relevant och ibland dessutom för omfattande utifrån det enskilda fallet, berättar Annika Öster.

För att kunna erbjuda bättre information till brottsoffer sökte Brottsoffermyndigheten bidrag från EU:s fond för inre säkerhet. Myndigheten fick finansiering av fonden för att ta fram webbplatsen Brottsofferguiden.

Besök Brottsofferguiden

www.brottsofferguiden.se

Pressbilder

Pressbilder

För ytterligare information, kontakta gärna:

Ulf Hjerppe, enhetschef, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 54
E-post: ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

Fredrik Selin, projektansvarig, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 58
E-post: fredrik.selin@brottsoffermyndigheten.se

Illustration: Jenny Almén

Vi driver ett projekt som bidrar till att stärka EU:s inre säkerhet.

Ämnen


Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen.

Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:

  • besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer
  • kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
  • finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
  • vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

www.brottsoffermyndigheten.se

Presskontakt

Ulf Hjerppe

Ulf Hjerppe

Presskontakt Chef för Kunskapscentrum och Brottsofferfonden Ulf är enhetschef och ansvarar för myndighetens presskontakter. 070-619 57 54

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja alla brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen.

Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:
● besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer
● kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
● finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
● vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

Brottsoffermyndigheten svarar gärna på frågor om ersättning i samband med brott. Ring myndighetens servicetelefon 090-70 82 00, så får du tala med en handläggare på brottsskadeenheten.