Pressmeddelande -

​Brukarföreningen Stockholm är ny medlem i Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare RFHL

Efter beslut från styrelsen i både Brukarföreningen Stockholm och Riksförbundet RFHL, godkändes medlemsansökan på måndagen förra veckan. Och sedan den 22 juli 2019 är Brukarföreningen Stockholm ny lokal- och medlemsförening i organisationen RFHL.

Riksförbundet RFHL har länge letat efter en lokalförening i Stockholm som praktiskt arbetar med människor som är i behov av hjälp och stöd, samtidigt som Brukarföreningen Stockholm inte haft de nödvändiga kontakterna som en riksförening kan erbjuda sedan Svenska Brukarföreningen gick i konkurs för snart två år sedan.

Medlemskapet öppnar upp för ett mer nära samarbete i de frågor som båda föreningars medlemmar har stor nytta av, bl.a. läkemedelsberoende, hepatit C, narkotikaberoende, harm reduction, mental ohälsa, hemlöshet och samsjuklighet.

Medlemskapet ändrar ingenting för Brukarföreningen när det gäller stadgar och brukarrepresentation, utan man förblir en separat förening med egen styrelse.

Det är inget nytt att riksförbundet och Brukarföreningen Stockholm samarbetar i frågor som berör människor som använder narkotika eller befinner sig i riskgruppen. Samarbetet pågår redan i frågor som rör blodsmitta (hepatit C), psykisk ohälsa och samsjuklighet och om utanförskapet i brukarkollektivet.

 - Riksförbundet har länge betraktat Brukarföreningen Stockholm som en potentiell lokalförening i vår huvudstad, med anledning av att föreningarna redan samarbetar tätt och står nära i åsikter och ståndpunkter. Brukarföreningen bedriver även en för målgruppen viktig och nödvändig verksamhet lokalt samt att de besitter en utökad kompetens inom flera viktiga områden som behövs i arbetet med att främja hälsan hos målgruppen, säger Antonny Illes, kanslichef i Riksförbundet RFHL.

 - Nu har även riksförbundet sökt färdigt och förbundsstyrelsen välkomnar Brukarföreningen Stockholm in i organisationen och vi ser fram emot att kunna sprida den kompetens som finns i föreningen nationellt och till våra medlemmar ute i landet, säger Mikael Zeander, projektansvarig i Riksförbundet RFHL.

 - Riksförbundet RFHL har traditionen i att bistå marginaliserade människor i samhället, men behöver en utökad kompetens inom just narkotikaområdet och det är en kompetens som Brukarföreningen besitter i allra högsta grad, då vi har uppemot 60 besökare per dag i vårt öppet hus-verksamhet och dessutom uppsök runtom i länet, säger Niklas Eklund, ordförande i Brukarföreningen Stockholm.
- Samhället förändras i så snabb takt när det gäller drogmönster och trender att det kommer att behövas fler och fler sådana här nära samarbeten i framtiden.

Kontakt

Antonny Illes

Kanslichef i Riksförbundet RFHL

Tel: 08-54 55 60 60

Epost: info@rfhlriks.se

Niklas Eklund

Ordförande i Brukarföreningen Stockholm

Tel: 073-688 99 22

E-post: niklas.eklund@brukarföreningarna.se


Om Riksförbundet RFHL

Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare (RFHL) är en intressepolitisk organisation, grundad år 1965, som arbetar för målet ”ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering” med fokus på att minska problem kring läkemedel, narkotika och utanförskap. Organisationen består av lokalavdelningar och föreningar över hela Sverige.

För mer information, besök www.rfhl.se eller följ dem på Twitter @RFHLRiks eller Facebook på adressen www.facebook.com/RFHLSverige.

Om Brukarföreningen Stockholm

Brukarföreningen Stockholm grundades 2004 och är en organisation som helt består av och vänder sig till alla människor som använder narkotika. Det betyder att vi organiserar personer som använder narkotika, personer med substitutionsbehandling eller annan medicinsk behandling och även människor som använder andra former av narkotiska preparat, såväl legalt som illegalt. Vi vill stärka medlemskollektivets ställning, arbetar med empowerment och motverkar stigma, tvång och repression. Vi är för frivillighet i vård och behandling samt stödjer enskilda medlemmar i enlighet med deras önskemål.

För mer information besök www.brukarforeningarna.se/stockholm eller följ oss på Twitter @sbrukarforening eller Facebook på adressen www.facebook.com/stockholmbrukarforening.

Ämnen

 • Beroendefrågor

Kategorier

 • antonny illes
 • förening
 • läkemedelsberoende
 • narkotikaberoende
 • medlemskap
 • niklas eklund
 • stockholm
 • brukarförening
 • rfhl
 • hepatit c
 • rättigheter
 • beroende

Regioner

 • Stockholm

Brukarföreningen Stockholm grundades 2004 och är en organisation som helt består av och vänder sig till alla människor som använder narkotika. Det betyder att vi organiserar personer som använder narkotika, personer med substitutionsbehandling eller annan medicinsk behandling och även människor som använder andra former av narkotiska preparat, såväl legalt som illegalt.

Presskontakt

Daniel Jacobs

Presskontakt Styrelseledamot och pressansvarig 0736532746