Pressmeddelande -

​Stockholm ihop med tusentals andra människor i över 200 städer uppmanar att man slutar straffa människor som använder narkotika

Idag deltar tusentals av människor i 200 städer och över 90 länder i Support Don’t Punish (Stöd. Inte Straff) i en global aktivismdag för att människor som använder narkotika inte längre ska straffas för sitt bruk av droger.

I Stockholm arrangeras dagen av Brukarföreningen Stockholm och HarmReduction.NU som kommer att närvara på bl.a. Sergels torg och Kungsträdgården för att dela ut flygblad, informera om harm reduction och en chans att ta ett foto med budskapet.

Kampanjens budskap är att:

 • rättssystemet som kontrollerar droger är trasigt och i behov av reform,
 • människor som använder narkotika ska inte vara kriminaliserade,
 • LVM (Lagen om Vård av Missbrukare ska tas bort och ersättes av LPT (Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård),
 • det behövs fler alternativa vårdmetoder,
 • människor involverade i droghandeln på gatunivå, speciellt de som är inblandade pga. beroende eller tvång, ska inte straffas oproportionerligt,
 • dödsstraffet ska aldrig kunna utdömas för narkotikabrott,
 • narkotikapolitiken de kommande tio åren bör fokusera på hälsa och harm reduction och
 • 2020 ska 10% av alla resurser som spenderas på narkotikapolitik investeras i folkhälsa och harm reduction.

Regeringar spenderar uppskattningsvis 100 miljarder varje år på att försöka utrota drogmarknader i en jakt på ett ’narkotikafritt samhälle’. En taktik som misslyckats katastrofalt. Miljontals av människors hälsa och välmående har påverkats som ett resultat, vilket vi kan se genom ett ökat antal överdoser, smittspridning av hiv och hepatit C, överbefolkade fängelser, marginalisering, stigma, våld och korruption.

Trots detta misslyckande “firar” vissa regeringar FN:s Internationell dag mot missbruk av och olaglig handel med narkotika (26:e Juni) med att massanhålla och även avrätta människor. Denna kampanj avser att återta denna dag genom att belysa det brådskande behovet av att hjälpa människor som använder narkotika istället för att straffa dem.

Brukarföreningen Stockholm och hundratals andra partners från hela världen är förenade i en växande solidaritetsrörelse som vill sätta stop för en skadlig narkotikapolitik som kränker mänskliga rättigheter och underminerar folkhälsan.

Den sjätte aktivismdagen som hållits varje år den 26 juni är större än någonsin och hålls i totalt 200 städer och i över 90 länder.

Budskapet kommer också att höras på sociala medier under dagen ihop med taggarna #SupportDontPunish och #StödInteStraff.

Mer information om kampanjen:

Support Don’t Punish är en global kampanj som vill se ändringar I nuvarande droglagar, för avkriminalisering av användare och investeringar i effektiva skadereduktionsåtgärder för människor som använder narkotika. Kampanjen startades 2013 och har växt i storlek varje år.

Se http://supportdontpunish.org/day-of-action-2018/ för uppdateringar från hela världen.

Om Brukarföreningen Stockholm:

Vi representerar människor i Stockholm som använder narkotika och/eller vill ha substitutionsbehandling. En grupp som är stigmatiserad och där många lever i samhällets utkanter. Många är hemlösa och saknar helt en fast punkt i tillvaron. Misstron mot myndigheter är utbredd i denna grupp och vi utgör en brygga i kontakt med t.ex. socialtjänst och sjukvård. Vi vill stärka medlemskollektivets ställning, arbetar med empowerment och motverkar stigma, tvång och repression. Vi är för frivillighet i vård och behandling samt stödjer enskilda medlemmar i enlighet med deras önskemål.

Om HarmReduction.NU

Harm Reduction Sverige är ett nätverk som arbetar för en humanare narkotikapolitik med mänskliga rättigheter som värdegrund.

Kontakt till Brukarföreningen Stockholm:

Niklas Eklund, ordförande i Brukarföreningen Stockholm

Tel: 073-688 99 22

E-post: niklas.eklund@brukarforeningarna.se

Facebook: https://www.facebook.com/stockholmbrukarforening/

Twitter @sbrukarforening

Kontakt till HarmReduction.NU

Jenny Pira

Tel: 0760-37 70 07

E-post: jenny.pira@harmreduction.nu

Facebook: https://www.facebook.com/pg/HarmReductionSE/

Twitter: @HarmReductionSE

Internationell kontakt:

Juan Fernandez Ochoa, IDPC (London)

Phone: +44 (0) 20 7324 2973

Email: campaign@idpc.net

www.facebook.com/supportdontpunish

Twitter: @SDPcampaign

Ämnen

 • Beroendefrågor

Kategorier

 • dödsstraff
 • narkotikapolitik
 • narkotika
 • kampanj
 • rättigheter
 • skadereducering
 • sprututbyte
 • missbruk
 • beroende
 • tvång

Regioner

 • Stockholm

Vi har dagligen besök av upp till ett 40-tal personer i vår lokal i Slakthusområdet. Här hjälper vi till med allt från att söka hjälp till kontakt med myndigheter. Kom och ta en fika! Vi har både besökstelefon, besöksdator, och skrivare.

Kontakter

Daniel Jacobs

Presskontakt Styrelseledamot och pressansvarig 0736532746