Pressmeddelande -

STREET C - HEPATITBUSSEN - Ger möjlighet till snabb vård för de mest utsatta

Krafttag tas i kampen mot eliminering av hepatit C när projektet Street C med sin hepatitbuss rullar ut på Stockholms gator. Bara i Sverige uppskattas ca 25 000 personer bära på viruset (1). Eftersom hepatit C ofta är en symtomfri sjukdom finns det patienter som bär på viruset utan att veta om det. Många av de drabbade lever i samhällets utkanter och kämpar ibland även med drogberoende.

Information om hepatit C och behandlingsmöjligheter

I bussen finns möjlighet till provtagning för hepatit C. I de fall där det är aktuellt erbjuds ytterligare undersökningar och även behandling mot hepatit C. Information om hepatit C och preventionsarbete blir också en del av den dagliga rutinen. Varje patient kommer också att tillfrågas om att fylla i ett formulär gällande stigmatisering och hepatit C, under projektets gång vill man ta reda på varför personer med hepatit C inte söker vård. Street C med bussen kommer att finnas på Stockholms gator alla vardagar och det är bara att komma på drop in. Faller detta väl ut hoppas Street C på att även erbjuda sina tjänster i närliggande regioner. Projektet kommer initialt att pågå i sex månader.

- Ofta har de här personerna negativa erfarenheter från sjukvården. Det har till exempel varit vanligt att man krävt drogfrihet för att ens komma ifråga för behandling, säger Niklas Eklund, Ordförande Stockholms Brukarförening.

Sjukvård bör vara lättillgängligt för alla, oavsett livssituation

Detta är ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Oriola, MSD, Brukarföreningen Stockholm och Convictus. Genom att samarbeta så skapar vi fler kanaler för att nå ut och fler möjligheter att erbjuda vård till människor som lever i samhällets utkanter. Allas kompetenser och kunskaper behövs till detta och arbetet i bussen kommer att drivas tillsammans med sjukvårdspersonal från Karolinska Universitetssjukhuset i sällskap av personal från Brukarföreningen, de med egna erfarenheter av ett liv på gatan. Convictus kommer att leda bussen på rätt väg och med deras lokalkännedom samt utbredda verksamheter runt om i Stockholm så blir de en stor tillgång. Merck Sharp & Dohme (MSD) finns med som en aktiv samarbetspartner.

- Vi vill erbjuda hjälp till dem som inte ber om hjälp, många har gått med sin hepatit C så länge och tänker inte att dom är sjuka, att vara hemlös och i utanförskap får inte hindra människor från att söka adekvat sjukvård, säger Maria Edenman, Projektledare och Initiativtagare Street C.

Eliminering till år 2030

Hepatit C sprids globalt och bara i Sverige rapporteras ca 1500 nya fall per år (2). Många har gått länge innan de får sin diagnos. Ett mål som upprättats av Världshälsoorganisationen (WHO) är att nå eliminering av hepatit C år 2030. Med dagens antivirala behandlingar kan > 95% av alla personer med hepatit C botas (3). Hepatit C-viruset överförs via blod och den huvudsakliga infektionsvägen är genom användning av droger intravenöst med orena injektionsverktyg. Det finns ett stort behov av bättre länkning för personer i behov av hepatit C-vård och det krävs generösare screeningsmöjligheter för att hitta odiagnostiserade personer om vi ska nå WHO: s mål.


Källor

 1. Folkhälsomyndigheten. Skattning av antalet personer som lever med en hepatit C baserat på SmiNet data. Solna: Folkhälsomyndigheten; 2018.
 2. Världshepatitdagen 2020 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
 3. Hepatitis C (who.int)


Brukarföreningen Stockholm - Ideell förening som arbetar för att tillgodose brukares mänskliga rättigheter samt att höja deras livskvalité.

Kontaktperson: Ordförande Niklas Eklund

niklas.eklund@brukarforeningarna.se

Tel: 073-688 99 22

Oriola- Hälso och sjukvårdsbolag som bland annat tillhandahåller patientstödstjänster

Kontaktperson: Maria Edenman Projektledare Street C

maria.edenman@oriola.com

Tel: 070-810 81 63

Convictus - Ideell förening med olika verksamheter runt om i Stockholm för personer som lever i utsatthet. Natthärbärgen, dagverksamheter och uppsökande verksamhet.

Kontaktperson: Maria Dahlstedt, Verksamhetschef

maria@convictus.org

Tel: 08-462 90 20

Karolinska Universitetssjukhuset, Infektionsmottagningen i Huddinge

Kontaktperson: Soo Aleman, överläkare och sektionschef, Medicinsk enhet Infektionssjukdomar

Projektledare Street C

soo.aleman@sll.se

Tel: 072-595 72 25

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB (MSD) – Vår vision är att leda och utveckla innovationer för ett hälsosamt Sverige idag och imorgon. Vi är här för att ha en varaktig och positiv inverkan i Sverige och göra vårt yttersta för patienter. MSD fortsätter idag arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota bland annat infektionssjukdomar som Hepatit C.

Kontaktperson: Marie Ohrlander

Marie.Ohrlander@merck.com

Tel: 0709-60 10 24

Presskontakt:

Maria Edenman

Projektledare Street C - Oriola

maria.edenman@oriola.com

maria.edenman@sll.se

Tel: 070-810 81 63

Relaterade länkar

Ämnen

 • Beroendefrågor

Kategorier

 • stigma
 • hepatit c
 • missbruk
 • världshälsoorganisationen
 • friskvård
 • hälsa
 • drogberoende
 • brukarförening
 • beroende
 • infektioner
 • leversjukdomar
 • brukarföreningen
 • convictus
 • karolinska universitetssjukhuset
 • sjukvård
 • stigmatisering
 • uppsök
 • narkotika
 • stockholm
 • dropin

Regioner

 • Stockholm

Brukarföreningen Stockholm grundades 2004 och är en organisation som helt består av och vänder sig till alla människor som använder narkotika. Det betyder att vi organiserar personer som använder narkotika, personer med substitutionsbehandling eller annan medicinsk behandling och även människor som använder andra former av narkotiska preparat, såväl legalt som illegalt.

Presskontakt

Daniel Jacobs

Presskontakt Styrelseledamot och pressansvarig 0736532746