Pressmeddelande -

Avhandling med fokus på mjukvara

Utvecklingen av hårdvara och mjukvara till datorer går väldigt snabbt. Under senare år har multiprocessorer blivit allt vanligare, och finns nu i de flesta nya datorer. På mjukvarusidan har ny hårdvara och krav såsom säkerhet, prestanda och hållbarhet drivit fram utvecklingen av nya miljöer, virtuella maskiner och utvecklingsmetodologier. Simon Kågström har i sin avhandling undersökt avvägningen mellan prestanda och utvecklingskostnad för mjukvaruportering. Avhandlingen bygger på fallstudier i portering, det vill säga flyttning, av operativsystem till multiprocessorer och verktygsstöd för portering av C- och C++-program till virtuella maskiner för Java. Det andra huvudspåret beskriver Cibyl, en binäröversättare som översätter MIPS-binärer till Java-bytekod för mobiltelefoner. Målet med detta spår är att möjliggöra portering av C och C++-applikationer till virtuella Java-maskiner med låg utvecklingskostnad. Disputationen är öppen för allmänheten. Välkommen att närvara vid Simon Kågströms doktorsdisputation fredagen den 9 maj kl. 13.15 i sal Tellus, Soft Center VIII, Ronneby. Ytterligare upplysningar kan fås av: Simon Kågström, 0457-38 58 75 eller simon.kagstrom@bth.se --------------------------------------------------------------------- Vill du veta mer om Blekinge Tekniska Högskola? Gå in på www.bth.se.

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Blekinge

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profil; digitalisering och hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

BTH startade 1989 och har idag drygt 6 000 studenter och cirka 500 anställda. BTH är idag bland de bästa i världen inom mjukvaruutveckling och hållbar utveckling.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom flera områden. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två campus i Blekinge: huvudcampus är Campus Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se