Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

BTH-docent leder team inom trådlös kommunikation

Docent Abbas Mohammed leder ett Internationellt expertteam för utgivandet av en specialutgåva av en teknisk journal. Abbas Mohammed leder ett redaktionsteam av experter för en specialutgåva av EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking. Specialutgåvan är betitlad “Advanced Communication Techniques and Applications for High Altitude Platforms”. Denna specialutgåva har tagit emot ca. 30 artiklar från hela världen och förväntas bli publicerad under våren 2008. Avsikten med denna specialutgåva är att lansera forskningen inom denna nya och hitintills okända kommunikationsteknologi för en bredare publik samt att belysa den Europeiska Gemenskapens COST 297 Action's aktiviteter inom detta område. Abbas Mohammed och hans doktorand Tommy Hult är de svenska representanterna och medlemmarna i ledningsgruppen för denna "Action". De har, tillsammans med hans andra doktorand Zhe Yang, varit extremt aktiva med många publikationer inom denna nya teknologi. De har också genomfört flera vetenskapliga samarbetsprojekt med ett flertal av deltagarna inom detta konsortium. För vidare information se det medföljande dokumentet eller http://www.hindawi.com/journals/wcn/si/hap.html kontakta: Abbas Mohammed, 0457-385730, abbas.mohammed@bth.se Associate Professor Abbas Mohammed Leads an International Expert Team for a Journal Special Issue Abbas Mohammed is leading an international editorial team of experts for Special Issue in EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking. The special issue is entitled “Advanced Communication Techniques and Applications for High Altitude Platforms”. The special issue has received about 30 papers from all over the world and is expected to be published in Spring 2008. The aim of this special issue is to promote the research into this new and novel communication technology to a wider audience and to highlight the European Community Cost 297 Action activities in this field. Abbas Mohammed and his PhD student Tommy Hult are the Swedish Representatives and Members of the Management Committee of this Action. They, and his other PhD student Zhe Yang, have been extremely active and published extensively on this novel technology. They also have many collaborations and short-term scientific missions with many partners participating in this consortium. For more information see attached document or http://www.hindawi.com/journals/wcn/si/hap.html Contact: Abbas Mohammed, 0457-385730, abbas.mohammed@bth.se

Ämnen

Regioner


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se