Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

BTH hjälper Marocko bygga seniorboende

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har i dagarna skrivit under ett samarbetsavtal med Maroc Tourist där BTH ska hjälpa Marocko att ta fram en nationell plan för att bygga seniorboende i Marocko för äldre européer. I dagsläget finns inga befintliga seniorboenden i Marocko.

BTH har under flera år genomfört projekt om seniorboende. I våras kontaktade Maroc Tourist BTH för få veta mer om BTH:s kompetens inom området. BTH:s Per-Olof Svensson åkte till Marocko för att berätta vad BTH gjort inom området och vid besöket fattade generaldirektören för Maroc Tourist omgående beslutet om att inleda ett samarbete med BTH i denna fråga. Samarbetet, som startar omgående, omfattar bland annat:

-
Att studera förväntningar och önskemål hos pensionärer i Skandinavien och övriga Europa som är intresserade av att permanent eller deltid bosätta sig i Marocko.
-
Bidra med goda exempel och ge råd och anvisningar angående byggnation och anpassning av framtida seniorboende i Marocko.
-
Medverka i framtagning och organisation av service tjänster och förebyggande hälsovård.

– Det här är ett mycket intressant och spännande projekt som engagerar många områden inom högskolan vilket också bekräftar BTH:s vision om att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt, säger Ursula Hass, rektor för BTH.

– Det är en mycket spännande utmaning att få vara med och skapa en nationell modell för européers seniorboende i Marocko där vi får kombinera och anpassa våra kunskaper med den marockanska kulturen. Det är extra roligt eftersom det inte finns något liknande där förut som vi måste ta hänsyn till. Säger Per-Olof Svensson, projektledare vid BTH.

För mer information, kontakta Per-Olof Svensson på telefon 0455-38 52 03 eller mobil: 0708-78 01 13 eller via e-post: per-olof.svensson@bth.se
Se även
www.bth.se

  

Bakgrundsfakta:
BTH har under flera år genomfört projekt inom seniorboende: projektet SeniorLiving 2000 visade hur seniorboende ska vara organiserat med bostäder och servicecenter, EU-projektet WelHops visade hur bostäderna ska vara byggda, med krav på tillgänglighet, säkerhet, trygghet och välbefinnande. Dessa två projekt har sedan kombinerats till ”SeniorLiving – ett helt koncept”. Konceptet har fått utmärkelsen ”Best practice i Europa” och blev även finalist i ”World Habitat Award 2010”, en utmärkelse som FN startade 1986.


Bildtext:
Per-Olof Svensson från BTH (tvåa från vänster) på besök i Marocko för att diskutera samarbete när det gäller seniorboende.

 

Ämnen

Regioner


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

BTH – en teknisk högskola med fokus på samhällets digitalisering och hållbarhet

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profil; digitalisering och hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom mjukvaruutveckling och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola
Valhallavägen 1
371 79 Karlskrona